Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn

Seniorenplatform is in de Online Algemene Ledenvergadering van Sportraad Apeldoorn op 23 juni 2020 buitengewoon lid geworden, om de seniorensport te promoten.

lees meer

Inkrimping busvervoer in Apeldoorn

Platform Gehandicapten Apeldoorn (PGA) samen met Visio Oogvereniging Apeldoorn en met Seniorenplatform Apeldoorn (Spa) hebben een petitie opgesteld om bij Provincie Gelderland te pleiten tégen de rigoreuze inkrimping van de buslijnen voor het stadsvervoer in Apeldoorn.

lees meer

Bloemenactie

Het Senioren Platform Apeldoorn heeft op 13 mei meteen ná de dag van de verpleegkundigen een mooi boeket bloemen bezorgd bij elk verpleeg- en zorgcentrum in de stad, om alle verpleegkundigen en medewerkers nog eens hartelijk te danken voor hun inzet afgelopen maanden.

lees meer

Spa doet mee in de Sportraad Apeldoorn

Spa is lid geworden van de Sportraad Apeldoorn. Begin juni kregen we het bericht dat SPA lid kan worden om mee te doen in de Sportraad Apeldoorn en om mede het sportakkoord voor Apeldoorn te ondertekenen.

lees meer

In 2020 géén seniorenbeurs

Op 3 oktober 2020 organiseert Seniorenplatform Apeldoorn géén seniorenbeurs.

lees meer

KBO Ledenbijeenkomsten

Woon- en zorgcentrum Ste. Marie, Arnhemseweg 279, 7333 AS Apeldoorn

Alle activiteiten zijn als gevolg van de corona-pandemie voorlopig uitgesteld.

lees meer

Sectienieuws PCOB

In juni, juli en augustus zijn er geen PCOB-ledenbijeenkomsten.

lees meer

Coronahulp: Kleine klus

Voor het vragen en bieden van Coronahulp heeft Apeldoorn Pakt Aan een speciale pagina aangemaakt: Kleine klus.

Hiermee brengen wij hulpvragen en aanbod bij elkaar.

lees meer

Schaken senioren in Het Bolwerk

Beginnerscursus Schaken voor senioren, en ook lessen voor gevorderden.

lees meer

Rijbewijs 75-plussers tijdelijk langer geldig

De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers met maximaal één jaar, ging per 1 december 2019 in.

lees meer

Beroep doen op mantelzorgers is bezwaarlijk voor helft senioren

Bijna een kwart van de senioren (23%) ziet bezwaren in langer thuis wonen. Dat blijkt uit onderzoek van KBO-PCOB. De belangrijkste reden is volgens 95% van hen dat het sluiten van verzorgingstehuizen een zeer zware druk legt op de mantelzorgers.

lees meer

ANBO in actie om te voorkomen dat duizenden ouderen huurtoeslag mislopen

Er zijn op dit moment al veel mensen die niet weten dat ze recht hebben op huurtoeslag. En dat worden er nog veel meer, want vanaf 1 januari 2020 zijn de voorwaarden voor het recht op huurtoeslag verruimd. Maar daar informeert de Belastingdienst mensen niet persoonlijk over.

lees meer

FNV Magazine

Lees het FNV Magazine. U begint op de voorpagina. Voor de volgende pagina’s en het voorwoord van Voorzitter de Jong kunt u op de pagina’s doorklikken.

lees meer

Wmo verandert in 2020

Voor gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er komend jaar een aantal dingen veranderen. De Wmo krijgt o.a. per 1 januari 2020 een ander abonnementstarief, het vaste tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen. Wij zetten op een rijtje wat klanten van de Wmo kunnen verwachten.

lees meer

Iedereen moet digitaal mee kunnen doen

De Tweede Kamer sprak 4 december over het onderwerp Digitale Overheid. KBO-PCOB onderschrijft dat iedereen digitaal mee moet kunnen doen van harte. Voor mensen voor wie de digitale weg niet werkt, moet daarnaast ook altijd een alternatief beschikbaar zijn.

lees meer

Café Doodgewoon

Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Oost -Veluwe waar informatieve thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden voor dit thema zijn van harte welkom. Het netwerk palliatieve zorg Oost Veluwe organiseert deze avonden in de gemeente Apeldoorn. Er zijn altijd meerdere ervaren hulpverleners en vrijwilligers aanwezig van de Kap en hospice Apeldoorn. Deze avond wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn.

lees meer

Social Media Café in Berghorst

Er is iedere EERSTE en DERDE woensdag van de maand Social Media Cafe, ’s middags van 14:00 tot 16:00 uur in Woonzorgcentrum Berghorst, Gijsbrechtgaarde 30, 7329 CB in De Maten in Apeldoorn. Genoeg gratis parkeergelegenheid op het terrein of in de omgeving.

Vanwege de corona-beperkingen is bezoek tot 1 september uitgesteld.
Alleen voor uiterst dringende hulp kan gebeld worden met receptie Berghorst 055-5997600

lees meer

Interessante websites

Er zijn vele artikelen en websites met interessante informatie. Hieronder volgt een opsomming waarbij u kunt doorklikken naar de website.

lees meer

Bijna met pensioen? Hier moet je op letten

Als je met pensioen gaat dan verandert er veel. In plaats van loon krijg je pensioen en misschien ook Aow. Bekijk onze handige tips over wat er voor jou verandert.

lees meer

Samen055

Iedereen doet mee in Apeldoorn. Dat is ons uitgangspunt. U doet mee door bijvoorbeeld activiteiten met anderen te ondernemen die bij u passen. Door andere mensen te ontmoeten voor een kopje koffie of samen iets actiefs te doen. Wij vinden het ook belangrijk dat u uw talenten in kunt zetten.

lees meer

KBO-PCOB-energiemeldpunt leidt tot maatregelen

Het Meldpunt Energielasten Senioren van KBO-PCOB bracht – en brengt nog steeds – schrijnende voorbeelden aan het licht van senioren die in de problemen komen door de stijgende energielasten. De media besteedden hier ruim aandacht aan, onder andere in dagblad De Telegraaf. En vervolgens leidt ons meldpunt nu tot concrete maatregelen in Den Haag.

lees meer