Nieuwe dienstregeling stadsbus per 13 december

Per 13 december gaat er een hoop veranderen in het stads- en streekvervoer in de regio Apeldoorn. Vanaf dan gaat Keolis het busvervoer verzorgen onder de naam RRReis. Veel bushaltes in Apeldoorn verdwijnen en een aantal lijnen worden samengevoegd.

lees meer

De wijkraad Osseveld-Woudhuis is op zoek naar de bijzondere vrijwilligers in de buurt

Ben jij of ken jij die ene speciale persoon die zich vrijwillig inzet voor onze wijk Osseveld-Woudhuis? Iemand die belangeloos anderen helpt, bijvoorbeeld door het doen van de dagelijkse boodschappen voor iemand, opletten bij het overblijven op school, helpen schoonmaken, de tuin schoffelen, koken, zwerfafval opruimen of een handje helpen bij de sportclub…

lees meer

“Oud Geleerd, Jong Gedaan” in De Maten Apeldoorn (OGJG Apeldoorn)

U denkt nu wellicht, he dit klopt niet, het is net andersom! In dit geval beschrijft het echter precies waar wij u voor uitnodigen. Een reeks van vier colleges van een uur, over een uitdagend onderwerp binnen hetzelfde thema, in vier achtereenvolgende weken, gegeven door enthousiaste en deskundige studenten (HBO en universitair).

De colleges zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is, ongeacht de leeftijd. In de praktijk richten we ons wel voornamelijk op de doelgroep 60+

lees meer

Sectienieuws PCOB

Let op!! In verband met het coronavirus vinden bijeenkomsten onder voorbehoud plaats!

U wordt van harte uitgenodigd om de ledenbijeenkomst van uw sectie of van één van de andere secties te bezoeken.

lees meer

Landelijk Webinar Pensioen FNV

Op 5 juni 2019 werd het Pensioenakkoord gesloten tussen vakbonden, werkgevers en Kabinet. Dat was een akkoord op hoofdlijnen. Op 4 juli 2020 komt het Ledenparlement voor de tweede keer bijeen en zal gevraagd worden om tot een definitief oordeel te komen over wat het afgelopen jaar is bereikt.

lees meer

Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn

Seniorenplatform is in de Online Algemene Ledenvergadering van Sportraad Apeldoorn op 23 juni 2020 buitengewoon lid geworden, om de seniorensport te promoten.

lees meer

KBO Ledenbijeenkomsten

Woon- en zorgcentrum Ste. Marie, Arnhemseweg 279, 7333 AS Apeldoorn

Alle activiteiten zijn als gevolg van de corona-pandemie voorlopig uitgesteld.

lees meer

Coronahulp: Kleine klus

Voor het vragen en bieden van Coronahulp heeft Apeldoorn Pakt Aan een speciale pagina aangemaakt: Kleine klus.

Hiermee brengen wij hulpvragen en aanbod bij elkaar.

lees meer

Schaken senioren in Het Bolwerk

Beginnerscursus Schaken voor senioren, en ook lessen voor gevorderden.

lees meer

Rijbewijs 75-plussers tijdelijk langer geldig

De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers met maximaal één jaar, ging per 1 december 2019 in.

lees meer

Beroep doen op mantelzorgers is bezwaarlijk voor helft senioren

Bijna een kwart van de senioren (23%) ziet bezwaren in langer thuis wonen. Dat blijkt uit onderzoek van KBO-PCOB. De belangrijkste reden is volgens 95% van hen dat het sluiten van verzorgingstehuizen een zeer zware druk legt op de mantelzorgers.

lees meer

FNV Magazine

Lees het FNV Magazine. U begint op de voorpagina. Voor de volgende pagina’s en het voorwoord van Voorzitter de Jong kunt u op de pagina’s doorklikken.

lees meer

Café Doodgewoon

Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Oost -Veluwe waar informatieve thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden voor dit thema zijn van harte welkom. Het netwerk palliatieve zorg Oost Veluwe organiseert deze avonden in de gemeente Apeldoorn. Er zijn altijd meerdere ervaren hulpverleners en vrijwilligers aanwezig van de Kap en hospice Apeldoorn. Deze avond wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn.

lees meer

Social Media Café in Berghorst

Er is iedere EERSTE en DERDE woensdag van de maand Social Media Cafe, ’s middags van 14:00 tot 16:00 uur in Woonzorgcentrum Berghorst, Gijsbrechtgaarde 30, 7329 CB in De Maten in Apeldoorn. Genoeg gratis parkeergelegenheid op het terrein of in de omgeving.

Vanwege de corona-beperkingen is bezoek tot versoepelen corona-maatregelen uitgesteld.
Alleen voor uiterst dringende hulp kan gebeld worden met receptie Berghorst 055-5997600

lees meer

Interessante websites

Er zijn vele artikelen en websites met interessante informatie. Hieronder volgt een opsomming waarbij u kunt doorklikken naar de website.

lees meer

Bijna met pensioen? Hier moet je op letten

Als je met pensioen gaat dan verandert er veel. In plaats van loon krijg je pensioen en misschien ook Aow. Bekijk onze handige tips over wat er voor jou verandert.

lees meer

Samen055

Iedereen doet mee in Apeldoorn. Dat is ons uitgangspunt. U doet mee door bijvoorbeeld activiteiten met anderen te ondernemen die bij u passen. Door andere mensen te ontmoeten voor een kopje koffie of samen iets actiefs te doen. Wij vinden het ook belangrijk dat u uw talenten in kunt zetten.

lees meer

KBO-PCOB-energiemeldpunt leidt tot maatregelen

Het Meldpunt Energielasten Senioren van KBO-PCOB bracht – en brengt nog steeds – schrijnende voorbeelden aan het licht van senioren die in de problemen komen door de stijgende energielasten. De media besteedden hier ruim aandacht aan, onder andere in dagblad De Telegraaf. En vervolgens leidt ons meldpunt nu tot concrete maatregelen in Den Haag.

lees meer

Ouderen beschermen zich beter tegen online criminaliteit

Nederlandse vijftigplussers zijn een stuk assertiever geworden als het gaat om het beschermen van hun persoonlijke gegevens op internet. Ze nemen concrete maatregelen om zich te wapenen tegen online gevaren.

lees meer

Nieuwsbrief ‘Apeldoorn Deze Week’

Abonneer u op de wekelijkse digitale nieuwsbrief ‘Apeldoorn Deze Week’ en blijf op de hoogte van het laatste Apeldoorn-nieuws.

lees meer

Meldcode Veilig Thuis voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Of u nu werkt als huisarts, onderwijzer of hulpverlener: in uw werk kunt u te maken krijgen met (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Weet u wat u dan moet doen?

lees meer