Senioren Platform Apeldoorn en Netwerk SKILL-ABILITY zetten zich samen in rondom coronahulp

Seniorenplatform HULPLIJN 06 491966 18 of 055 5331180


Het is gemakkelijk gezegd: In huis blijven de komende weken.
Maar hoe kom je thuis de tijd door? Senioren zijn erg op zichzelf aangewezen in deze tijd. Huisbezoek mag of kan niet of nauwelijks.
Hoe houd je contact en beleef je wat variatie?
Veel senioren hebben geen of weinig ervaring met internet.

lees meer

Coronahulp: Kleine klus

Voor het vragen en bieden van Coronahulp heeft Apeldoorn Pakt Aan een speciale pagina aangemaakt: Kleine klus.

Hiermee brengen wij hulpvragen en aanbod bij elkaar.

lees meer

Mogelijk medicijn tegen Coronavirus = kinine

Geachte heer, mevrouw,

Het ontwikkelen van een medicijn speciaal voor het Coronavirus duurt mogelijk langer dan een jaar, dus ben ik op zoek gegaan naar een alternatief. Omdat ik tot de mogelijke risicogroep behoor in het geval het Coronavirus in Nederland opduikt. <>

lees meer

Schaken senioren in Het Bolwerk

Beginnerscursus vanaf 4 maart 2020

Schaakacademie Apeldoorn geeft vanaf 4 maart 2020 een beginnerscursus schaken voor senioren.
De cursus bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten op woensdag van 9.15 tot 10.45 uur.

lees meer

Rijbewijs 75-plussers tijdelijk langer geldig

De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers met maximaal één jaar, ging per 1 december 2019 in.

lees meer

Beroep doen op mantelzorgers is bezwaarlijk voor helft senioren

Bijna een kwart van de senioren (23%) ziet bezwaren in langer thuis wonen. Dat blijkt uit onderzoek van KBO-PCOB. De belangrijkste reden is volgens 95% van hen dat het sluiten van verzorgingstehuizen een zeer zware druk legt op de mantelzorgers.

lees meer

ANBO in actie om te voorkomen dat duizenden ouderen huurtoeslag mislopen

Er zijn op dit moment al veel mensen die niet weten dat ze recht hebben op huurtoeslag. En dat worden er nog veel meer, want vanaf 1 januari 2020 zijn de voorwaarden voor het recht op huurtoeslag verruimd. Maar daar informeert de Belastingdienst mensen niet persoonlijk over.

lees meer

FNV Magazine

Lees het FNV Magazine. U begint op de voorpagina. Voor de volgende pagina’s en het voorwoord van Voorzitter de Jong kunt u op de pagina’s doorklikken.

lees meer

Wmo verandert in 2020

Voor gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er komend jaar een aantal dingen veranderen. De Wmo krijgt o.a. per 1 januari 2020 een ander abonnementstarief, het vaste tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen. Wij zetten op een rijtje wat klanten van de Wmo kunnen verwachten.

lees meer

Iedereen moet digitaal mee kunnen doen

De Tweede Kamer sprak 4 december over het onderwerp Digitale Overheid. KBO-PCOB onderschrijft dat iedereen digitaal mee moet kunnen doen van harte. Voor mensen voor wie de digitale weg niet werkt, moet daarnaast ook altijd een alternatief beschikbaar zijn.

lees meer

Hulp bij belastingaangifte

Het duurt nog wel even, maar het zou wel prettig zijn als u zich vroegtijdig aanmeldt als u voor het eerst van onze belastinghulp gebruik wilt maken.

Aanmelden kan vanaf begin januari bij Reintje van der Wal, 055 36622 58 of walnorde@outlook.com

Bent u al eerder door één van ons geholpen dan krijgt u begin februari een code thuisgestuurd.

Bewaart u die goed, want de code hebben we nodig bij het doen van uw aangifte.

lees meer

Café Doodgewoon

Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Oost -Veluwe waar informatieve thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden voor dit thema zijn van harte welkom. Het netwerk palliatieve zorg Oost Veluwe organiseert deze avonden in de gemeente Apeldoorn. Er zijn altijd meerdere ervaren hulpverleners en vrijwilligers aanwezig van de Kap en hospice Apeldoorn. Deze avond wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn.

lees meer

‘Oud Geleerd Jong Gedaan‘ in Apeldoorn houd uw geest scherp en fit met interessante colleges

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan presenteert, in samenwerking met De Drie Ranken, begin 2020 in Apeldoorn twee collegereeksen. In oktober 2019 werd de eerste succesvolle reeks gehouden over biotechnologie. Met 35 enthousiaste deelnemers was de groep vol. Helaas moesten we meerdere mensen die ook nog graag mee hadden willen doen teleurstellen. Dus tijdig aanmelden is van belang. Senioren (60+) zijn onze eerste doelgroep, maar in principe is iedere geïnteresseerde van harte welkom! Bij over-intekening gaan de 60+ers voor. Iedere collegereeks bestaat uit vier deelcolleges.

lees meer

Themazondagen ’75 jaar bevrijding’ op Bronbeek

Voor 2019-2020 hebben de stichtingen Klein Bronbeek, Indisch Erfgoed en Kumpulan in samenwerking met Museum Bronbeek als jaarthema ’75 jaar bevrijding’ gekozen. Op 10 november vindt de eerste van deze reeks Themazondagen plaats.

lees meer

Social Media Café in Berghorst

Er is iedere EERSTE en DERDE woensdag van de maand Social Media Cafe, ’s middags van 14:00 tot 16:00 uur in Woonzorgcentrum Berghorst, Gijsbrechtgaarde 30, 7329 CB in De Maten in Apeldoorn. Genoeg gratis parkeergelegenheid op het terrein of in de omgeving.

Vanwege de feestdagen is het rooster aangepast, we zijn er op 4 december 14-16 uur en daarna pas weer op 15 januari 2020 14-16 uur.

lees meer

Interessante websites

Er zijn vele artikelen en websites met interessante informatie. Hieronder volgt een opsomming waarbij u kunt doorklikken naar de website.

lees meer

Bijna met pensioen? Hier moet je op letten

Als je met pensioen gaat dan verandert er veel. In plaats van loon krijg je pensioen en misschien ook Aow. Bekijk onze handige tips over wat er voor jou verandert.

lees meer

Gemeente pakt jeugdproblematiek aan

Veel gemeenten in Nederland hebben te maken met oplopende financiële tekorten op jeugdhulp. Apeldoorn is daar helaas geen uitzondering op. In opdracht van de gemeente onderzocht KPMG hoe het zover heeft kunnen komen en hoe de situatie kan worden verbeterd.

lees meer

Samen055

Iedereen doet mee in Apeldoorn. Dat is ons uitgangspunt. U doet mee door bijvoorbeeld activiteiten met anderen te ondernemen die bij u passen. Door andere mensen te ontmoeten voor een kopje koffie of samen iets actiefs te doen. Wij vinden het ook belangrijk dat u uw talenten in kunt zetten.

lees meer

KBO-PCOB-energiemeldpunt leidt tot maatregelen

Het Meldpunt Energielasten Senioren van KBO-PCOB bracht – en brengt nog steeds – schrijnende voorbeelden aan het licht van senioren die in de problemen komen door de stijgende energielasten. De media besteedden hier ruim aandacht aan, onder andere in dagblad De Telegraaf. En vervolgens leidt ons meldpunt nu tot concrete maatregelen in Den Haag.

lees meer

Ouderen beschermen zich beter tegen online criminaliteit

Nederlandse vijftigplussers zijn een stuk assertiever geworden als het gaat om het beschermen van hun persoonlijke gegevens op internet. Ze nemen concrete maatregelen om zich te wapenen tegen online gevaren.

lees meer