• Seniorenplatformapeldoorn Zorg

Wmo

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning biedt de gemeente hulp aan mensen die niet zelfredzaam zijn. De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • huishoudelijke hulp;
  • vervoer (regiotaxi);
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in geval van huiselijk geweld.


Welke hulp kan ik krijgen vanuit de Wmo?
Bekijk welke hulp u kunt krijgen vanuit de Wmo.


Hoe kan ik me aanmelden voor Wmo-ondersteuning?
Wilt u zich aanmelden voor Wmo-ondersteuning? De Regelhulp geeft u daar meer informatie over.


Wat moet ik betalen voor de hulp die ik krijg vanuit de Wmo?
U betaalt een eigen bijdrage voor de ondersteuning die u krijgt vanuit de Wmo. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw leeftijd, of u een partner heeft, het verzamelinkomen en het vermogen van u en uw partner en de voorzieningen die u krijgt. Wilt u uw eigen bijdrage berekenen? Dat kan op de website van het CAK.


Hoe kan ik bezwaar maken tegen de vastgestelde eigen bijdrage?
Bent u het niet eens met de eigen bijdrage die is vastgesteld? Dan kunt u bezwaar maken. Op de website van het CAK staat hoe u dat doet.