• Seniorenplatformapeldoorn Mobiliteit
  • Ns

Rijbewijskeuring

Bij het aanvragen van verlenging van het rijbewijs bent u meestal op een andere arts dan uw huisarts aangewezen. Het onderzoek valt niet onder de zorgverzekering. Als u lid bent van een bond of organisatie kunt u meestal korting krijgen op de kosten.

Als er vervolgonderzoek nodig is moet u een andere specialist vragen dan die welke u mogelijk eens heeft behandeld. Vergelijk altijd de kosten. Prijzen en informatie zijn steeds aan verandering onderhevig. Staat de prijs niet vermeld, vraag er dan naar en naar alle, eventueel bijkomende kosten. Een verhindering moet u meestal minstens 24 uur voor uw afspraak melden, anders wordt het volledige keuringsbedrag bij u in rekening gebracht.

Stel u altijd op de hoogte van de kosten en (annulerings)regels.
De Nederlandse Zorg Autoriteit NZA stelt de maximum tarieven vast.

Kijk voor vergelijking van tarieven bijv. op:
Tarieven voor een rijbewijskeuring – Rijgeschikt Nederland

Adressen in en rond Apeldoorn