Verzorgingshuis

Wat heb ik nodig om in aanmerking te komen voor een verzorgingshuis?
Als u in een verzorgings- of verpleeghuis wilt gaan wonen, moet u een Wlz-indicatie hebben. Hierin staat of u recht heeft op een passend aanbod van zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Heeft u nog geen Wlz-indicatie? Dan kunt u die aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), die beoordeelt of mensen recht hebben op Wlz. Op de website van het CIZ leest u hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt.


Wie kan mij helpen met het aanvragen van een Wlz-indicatie?
Het Zilveren Kruis zorgkantoor in Apeldoorn kan u hierbij helpen. Dit is het zorgkantoor voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem en Zutphen.

Het telefoonnummer van het Zilveren Kruis zorgkantoor is:

038 – 456 78 99

U kunt ook mailen naar: zorgtoewijzing@achmea.nl


Postadres
Postbus 353
8000 AJ ZWOLLE Nederland
pgb.zorg@zilverenkruis.nl

https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/


Wie kan mij helpen een geschikt verzorgingshuis te vinden?
Ook hiervoor kunt u de hulp van het Zilveren Kruis zorgkantoor in Apeldoorn gebruiken. Het zorgkantoor helpt u een plek te vinden in een verzorgings- of verpleeghuis bij u in de buurt.


Waar kan ik een overzicht vinden van de verzorgingstehuizen bij mij in de buurt?
Op de website van het Zilveren Kruis zorgkantoor kunt u hiervoor de zorgzoeker gebruiken. Daar staan alle zorgverleners en leveranciers die het zorgkantoor gecontracteerd heeft. Op de website van kiesbeter.nl kunt u verschillende verzorgingshuizen met elkaar vergelijken.