• Seniorenplatformapeldoorn Financien
 • Seniorenplatformapeldoorn Wonen

Hulp bij belastingaangifte

Ieder jaar kunt u hulp krijgen bij uw aangifte inkomstenbelasting van onze belastinghulpen (HUBA’s). De belastinghulpen hebben daarvoor een opleiding gedaan en worden jaarlijks door de Belastingdienst op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen.

De belastinghulp komt bij u thuis of u kunt langsgaan tijdens een inloopspreekuur. Alle belastinghulpen moeten zich legitimeren met een pasje, zodat u zeker weet dat u de juiste persoon voor u heeft. Uiteraard gaan ze vertrouwelijk om met uw informatie. Als u vorig jaar door één van ons bent geholpen, vragen wij in januari de machtiging voor u aan, die u dan thuisgestuurd krijgt. Mocht u in januari géén machtiging thuis ontvangen, neem dan even contact op met de coördinator mevrouw Reintje van der Wal-Norde (haar contactgegevens vindt u onderaan dit bericht). In februari of maart maken wij een afspraak om bij u thuis de gegevens op te nemen. Als u dit jaar voor het eerst hulp vraagt, wilt u dan in januari 2018 contact opnemen met de coördinator?

Als u lid bent van een ouderenbond kunt u op de website (of in een van de bladen) vinden waar u terecht kunt:

Benodigde gegevens

 • machtigingscode
 • jaaropgave AOW (SVB)
 • jaaropgave pensioen(en)
 • andere inkomsten
 • jaaropgaves bank(en) met de saldi van 01-01-2018
 • WOZ-waarde van 01-01-2016 als u een eigen woning heeft
 • hypotheekoverzicht van 2017 met betaalde rente en hypotheekschuld
 • bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening
 • overzicht van door u zelf betaalde ziektekosten zoals
  – medicijnen
  – tandarts
  – fysiotherapie
  – dieetkosten
  – vervoerskosten ziekenhuis, artsen e.d. ( meestal het aantal kilometers)
  – steunschoenen, steunkousen
  – batterijen gehoorapparaat
  – soms gehoorapparaat zelf
  – overzicht van giften waarvan u een bewijs hebt (als u bedragen hebt vastgelegd ook het RSIN-nummer en het transactienummer)

En indien van toepassing:

 • betaalde studiekosten
 • gegevens van leningen en andere schulden
 • betaalde alimentatie
 • gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • dividendgegevens
 • voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2017
 • voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2017

Als u deze vragen niet direct kunt beantwoorden, dan probeert de belastinghulp daar samen met u een antwoord op te vinden.

Landelijke richtlijnen belastingservice

Voor gebruik van de belastingservice hanteren de meeste bonden een inkomensgrens. Voor een alleenstaande is dit € 35.000 per jaar en voor gehuwden/samenwonenden € 50.000 per jaar.
Bij twijfel kunt u dit overleggen met de coördinator of HUBA.

Landelijke richtlijnen vergoedingen

Als u lid bent van een bepaalde ouderenbond, is belastinghulp van HUBA’s van uw eigen ouderenbond gratis (behalve de reiskosten). Als u lid bent van een andere of géén ouderenbond, kunt u hulp  ontvangen en betaalt u daarvoor ongeveer 10 euro (afgeleid van de landelijke regel). U betaalt dit via een eenmalige machtiging aan de bond waaronder de Huba valt. Daarnaast kan de belastinginvuller die bij u thuis komt een vergoeding van maximaal € 12 vragen voor de reiskosten die hij maakt. Graag deze onkostenvergoeding contant afrekenen met de belastinginvuller.

Aanmelden

U kunt u aanmelden bij mevrouw Reintje van der Wal –Norde, de coördinator van de HUBA’s door te bellen naar 055 366 22 58 of te e-mailen naar walnorde@outlook.com