• Seniorenplatformapeldoorn Home

  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen
  • Seniorenplatformapeldoorn Zorg
  • Multicultureel
  • Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Ns
  • Openbaarvervoer Kleinkind
  • Professor
  • Seniorenplatformapeldoorn Mobiliteit

Vacatures

Algemene vacature

Seniorenplatform Apeldoorn is voortdurend op zoek naar vrijwilligers die wat willen betekenen voor de oudere medemens die moeite heeft de veranderende omstandigheden in de samenleving te volgen. De moeite ontstaat door afnemende mogelijkheden van de oudere zelf of door toegenomen verandering of moeilijkheid van wetten en regels.

De weg kennen, uitstippelen en naar tevredenheid resultaat bereiken voor een ander is iets om trots op te zijn en een zinvolle en dankbare aanvulling of invulling van uw bestaan. Het uitzoeken wat de beste weg is in een bepaald geval kan ook tot de oplossing behoren.

Die vrijwilliger kunt u zijn ..

Een vrijwilliger kan bij Seniorenplatform Apeldoorn naar eigen wens en de vraag die zich voor doet, op gaan treden in het a) meestal gezamenlijk aansturen, b) leiden en c) doen van buurt- en veld-werk. Iemand kan in zijn eigen kracht zelf zijn vorm en duur van inzet bepalen.

Seniorenplatform werkt samen met andere organisaties om voor haar mensen naar tevredenheid resultaten te bereiken. De relaties met andere organisaties versterken maakt ook deel uit van de ontwikkeling.


Vacature Vrijwillige ouderenadviseurs

Door alle veranderingen op het gebied van zorg en welzijn, heeft een groeiende groep senioren behoefte aan ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn, zorg, inkomen en recht.
Onze vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s), die regelmatig zijn en worden (bij)geschoold, bieden deze ondersteuning aan ouderen in Apeldoorn. Door de toenemende vraag zouden wij ons team van ouderenadviseurs willen versterken.


Het seniorenplatform is daarom op zoek naar mensen, die bereid zijn een deel van hun vrije tijd in te zetten ten behoeve van ouderen, in de functie van Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA). Een VOA ondersteunt, bemiddelt of verwijst op verzoek van een oudere. Het takenpakket kan het hele scala van sociale regelgeving en regionale en lokale (zorg)voorziening en diensten beslaan.
 De concrete taak is afhankelijk van de vraag van de oudere. De VOA kan mogelijkheden aandragen, de weg wijzen, ondersteunen en helpen.


Wat bieden wij?

De projectgroep VOA van de samenwerkende ouderenbonden van Gelderland verzorgt de verplichte cursus tot vrijwillige ouderenadviseur. De cursus bestaat uit zes dagdelen verspreid over zes weken en wordt gegeven door twee VOA-docenten. Een half jaar later is er een terugkombijeenkomst.
 Jaarlijks worden de VOA’s uitgenodigd voor twee bijscholingsbijeenkomsten in het voor- en najaar.
 In Apeldoorn hebben de ouderenbonden in overleg met de VOA’s afgesproken dat zij organisatorisch zijn ondergebracht in het Seniorenplatform, waar de onderscheiden ouderenbonden met elkaar afstemmen en samenwerken.

Uitgangspunten van onze VOA’s: 
VOA’s hebben de opleiding VOA gevolgd. De VOA ondersteunt àlle ouderen, lid of geen lid van een ouderenbond. De VOA’s werken samen met andere hulpverleners, stemmen daarmee af of verwijzen daar naartoe. Het seniorenplatform is in gesprek met enkele organisaties om tot schriftelijke samenwerkingsovereenkomsten te komen.