• Seniorenplatformapeldoorn Home

  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen
  • Seniorenplatformapeldoorn Zorg
  • Multicultureel
  • Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Ns
  • Openbaarvervoer Kleinkind
  • Professor
  • Seniorenplatformapeldoorn Mobiliteit

Vacatures

Algemene vacature

Seniorenplatform Apeldoorn is voortdurend op zoek naar vrijwilligers die wat willen betekenen voor de oudere medemens die moeite heeft de veranderende omstandigheden in de samenleving te volgen. De moeite ontstaat door afnemende mogelijkheden van de oudere zelf of door toegenomen verandering of moeilijkheid van wetten en regels.

De weg kennen, uitstippelen en naar tevredenheid resultaat bereiken voor een ander is iets om trots op te zijn en een zinvolle en dankbare aanvulling of invulling van uw bestaan. Het uitzoeken wat de beste weg is in een bepaald geval kan ook tot de oplossing behoren.

Die vrijwilliger kunt u zijn ..

Een vrijwilliger kan bij Seniorenplatform Apeldoorn naar eigen wens en de vraag die zich voor doet, op gaan treden in het a) meestal gezamenlijk aansturen, b) leiden en c) doen van buurt- en veld-werk. Iemand kan in zijn eigen kracht zelf zijn vorm en duur van inzet bepalen.

Seniorenplatform werkt samen met andere organisaties om voor haar mensen naar tevredenheid resultaten te bereiken. De relaties met andere organisaties versterken maakt ook deel uit van de ontwikkeling.