• Seniorenplatformapeldoorn Zorg

Veranderingen in de zorg

Per 1 januari 2015 is er veel veranderd binnen de langdurige zorg. Gemeenten hebben een deel van de zorgtaken overgenomen van de overheid. De zorg wordt nu via vier wetten geregeld:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
  In de Wmo 2015 staat dat gemeenten ondersteuning bieden bij zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij. En ze gaan beschermd wonen bieden voor mensen met een psychische aandoening.
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  Verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Deze zorg heet wijkverpleging.
 • Jeugdwet
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren.
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
  Deze wet regelt de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Dit is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

 

Wijzigingen in de Zorgverzekering

Ieder jaar veranderen de Zorgverzekeringen en de Zorgtoeslagen.

Zorgverzekeringen -Informatie aanklikken op toepasselijke tekst:

 

Zorgtoeslag – Informatie aanklikken op toepasselijke tekst: