• Seniorenplatformapeldoorn Zorg

Veranderingen in de zorg

Per 1 januari 2015 is er veel veranderd binnen de langdurige zorg. Gemeenten hebben een deel van de zorgtaken overgenomen van de overheid. De zorg wordt nu via vier wetten geregeld:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
  In de Wmo 2015 staat dat gemeenten ondersteuning bieden bij zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij. En ze gaan beschermd wonen bieden voor mensen met een psychische aandoening.
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  Verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Deze zorg heet wijkverpleging.
 • Jeugdwet
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren.
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
  Deze wet regelt de zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Dit is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Per 1 januari 2017 is er ook het nodige gewijzigd op het gebied van de zorg. Bijvoorbeeld het basispakket van uw zorgverzekering en de zorgtoeslag. Ook in 2018 verandert het basispakket van de zorgverzekering.

 1. Wat is er veranderd in het basispakket van de zorgverzekering in 2017?
 2. Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2018?