• Seniorenplatformapeldoorn Financien
 • Seniorenplatformapeldoorn Wonen

Belastingaangifte

Korte informatie , zie: Hulp bij belastingaangifte

 

Ieder jaar kunt u hulp krijgen bij uw aangifte inkomstenbelasting van onze belastinghulpen (HUBA’s). De belastinghulpen hebben daarvoor een opleiding gedaan en worden jaarlijks door de Belastingdienst op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen.

De belastinghulp komt dit jaar in principe niet bij u thuis en er komt geen inloopspreekuur. In 2021 zullen de belastinghulpen de aangiftes zo veel mogelijk telefonisch moeten regelen. Als het telefonisch niet lukt kan er in overleg met de belastinghulp uitstel aangevraagd worden.

Als u vorig jaar door een belastinghulp bent geholpen ontvangt u in februari een machtigingscode van de belastingdienst. Mocht u voor eind februari géén machtigingscode thuis ontvangen hebben, neem dan even contact op met de coördinator. (haar contactgegevens vindt u onderaan dit bericht).

Een belastinghulp kan vóór 1 maart de hem bekende hulpvragers bellen om de machtigingscode op te vragen, zodat ze bij het volgende telefoongesprek al gegevens paraat hebben. Dan weet u dat er aan u gedacht wordt.

Bij twijfel belt u uw belastinghulp terug op het bij u bekende nummer of u belt de coördinator, zodat u zeker weet dat u de juiste persoon voor heeft. Uiteraard gaan belastinghulpen vertrouwelijk om met uw informatie.

Als u dit jaar voor het eerst hulp vraagt, wilt u dan in januari of zo snel mogelijk daarna, contact opnemen met de coördinator. Als u lid bent van een ouderenbond kunt u op de website (of in een van de bladen) vinden waar u terecht kunt.

Geldigheid machtigingscodes

Alle machtigingscodes hebben een beperkte geldigheid.
Een toegezonden machtigingscode wegens eerdere machtiging is geldig tot januari volgend jaar.
Een door u zelf aangevraagde machtigingscode heeft geldigheid tot de erop vermelde datum.

In februari of maart maken wij een bel-afspraak om van u de aangiftegegevens op te vragen of te ontvangen.

Benodigde gegevens

 • machtigingscode
 • jaaropgave AOW (SVB)
 • jaaropgave pensioen(en)
 • andere inkomsten
 • jaaropgaves bank(en) met de saldi van belastingjaar, beginsaldo 1 januari
  én eindsaldo 31 december
 • Als u een eigen woning heeft de WOZ-waarde van peildatum 1 januari van
  het jaar, vóórafgaand aan het jaar waarover u aangifte doet
 • hypotheekoverzicht van het belastingjaar met betaalde rente en
  hypotheekschuld
 • bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening
 • overzicht van door u zelf betaalde ziektekosten zoals
  • medicijnen
  • tandarts
  • fysiotherapie
  • dieetkosten
  • vervoerskosten ziekenhuis, artsen e.d. ( meestal het aantal kilometers)
  • steunschoenen, steunkousen
  • batterijen gehoorapparaat
  • soms gehoorapparaat zelf
  • overzicht van giften waarvan u een bewijs hebt (als u bedragen hebt
   vastgelegd ook het RSIN-nummer en het transactienummer)

En indien van toepassing:

 • betaalde studiekosten
 • gegevens van leningen en andere schulden
 • betaalde alimentatie
 • gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • dividendgegevens
 • voorlopige aanslag inkomstenbelasting over het belastingjaar
 • voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over het
  belastingjaar

Als u deze vragen niet direct kunt beantwoorden, dan probeert de belastinghulp daar samen met u een antwoord op te vinden.

Landelijke richtlijnen belastingservice

Voor gebruik van de belastingservice hanteren de meeste bonden een inkomensgrens. Voor een alleenstaande is dit € 35.000 per jaar en voor gehuwden/samenwonenden € 50.000 per jaar. Bij twijfel kunt u dit overleggen met de coördinator of HUBA.

Landelijke richtlijnen vergoedingen

Als u lid bent van een aangesloten ouderenbond, kost belastinghulp van HUBA’s
van uw eigen ouderenbond 12 euro voor een alleenstaande en 15 euro voor een
echtpaar.

Als u lid bent van een andere of géén ouderenbond, kunt u hulp ontvangen en
betaalt u daarvoor 30 euro.

U betaalt dit via een eenmalige machtiging aan de bond waaronder de Huba valt. Daarnaast kan de belastinginvuller, als die eventueel bij u thuis langs komt, buiten de kom, een vergoeding van maximaal € 12 vragen voor de gemaakte reiskosten. Graag deze onkostenvergoeding contant afrekenen met de belastinginvuller.

Aanmelden

U kunt u aanmelden bij mevrouw Reintje van der Wal –Norde, de coördinator van de HUBA’s door te bellen naar 055 366 22 58 of te e-mailen naar walnorde@outlook.com.