• Seniorenplatformapeldoorn Financien
 • Seniorenplatformapeldoorn Wonen

Belastingaangifte

Korte informatie , zie: Hulp bij belastingaangifte

 

Ieder jaar kunt u hulp krijgen bij uw aangifte inkomstenbelasting van onze belastinghulpen (HUBA’s). De belastinghulpen hebben daarvoor een opleiding gedaan en worden jaarlijks door de Belastingdienst op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen.

De belastinghulp maakt een afspraak met u en komt bij u thuis om de gegevens op te nemen. Ook wordt er naar de huur- en zorgtoeslag gevraagd. Deze kunnen dan worden aangevraagd of gewijzigd.

Als u vorig jaar door een belastinghulp bent geholpen ontvangt u in februari een machtigingscode van de belastingdienst. Mocht u voor eind februari géén machtigingscode thuis ontvangen hebben, neem dan even contact op met de coördinator (de contactgegevens vindt u onderaan dit bericht).

Een belastinghulp kan vóór 1 maart de hem bekende hulpvragers naar de machtigingscode vragen. Dan weet u dat er aan u gedacht wordt.

Bij twijfel belt u uw belastinghulp terug op het bij u bekende nummer of u belt de coördinator, zodat u zeker weet dat u de juiste persoon voor heeft. Uiteraard gaan belastinghulpen vertrouwelijk om met uw informatie.

Als u dit jaar voor het eerst hulp vraagt, wilt u dan in januari of zo snel mogelijk daarna, contact opnemen met de coördinator. Als u lid bent van een ouderenbond kunt u op de website (of in een van de bladen) vinden waar u terecht kunt.

Benodigde gegevens

 • machtigingscode
 • jaaropgave AOW (SVB)
 • jaaropgave pensioen(en)
 • andere inkomsten
 • jaaropgaves bank(en) met de saldi van belastingjaar, beginsaldo 1 januari
  én eindsaldo 31 december
 • Als u een eigen woning heeft de WOZ-waarde van peildatum 1 januari van
  het jaar, vóórafgaand aan het jaar waarover u aangifte doet
 • hypotheekoverzicht van het belastingjaar met betaalde rente en
  hypotheekschuld
 • bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening
 • overzicht van door u zelf betaalde ziektekosten zoals
  • medicijnen
  • tandarts
  • fysiotherapie
  • dieetkosten
  • vervoerskosten ziekenhuis, artsen e.d. ( meestal het aantal kilometers)
  • steunkousen
  • batterijen gehoorapparaat
  • soms gehoorapparaat zelf
  • overzicht van giften waarvan u een bewijs hebt (als u bedragen hebt
   vastgelegd ook het RSIN-nummer en het transactienummer)

En indien van toepassing:

 • betaalde studiekosten
 • gegevens van leningen en andere schulden
 • betaalde alimentatie
 • gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • dividendgegevens
 • voorlopige aanslag inkomstenbelasting over het belastingjaar
 • voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over het
  belastingjaar

Als u deze vragen niet direct kunt beantwoorden, dan probeert de belastinghulp daar samen met u een antwoord op te vinden.

Landelijke richtlijnen belastingservice

Voor gebruik van de belastingservice hanteren de meeste bonden een inkomensgrens. Voor een alleenstaande is dit € 35.000 per jaar en voor gehuwden/samenwonenden € 50.000 per jaar. Bij twijfel kunt u dit overleggen met de coördinator of HUBA.

Vergoedingen

De belastinghulp is in principe kosteloos. Een vrijwillige bijdrage voor de belastinginvuller is toegestaan..

Aanmelden

U kunt u aanmelden bij dhr. Willem Bonestroo, de coördinator van de Huba’s door te bellen naar 06 28152240 of te e-mailen naar w.bonestroo40@upcmail.nl.