• Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen

Pensioen en AOW

AOW
De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de Rijksoverheid. Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt? Dan ontvangt u AOW van de SVB (Sociale Verzekeringsbank) vanaf uw AOW-leeftijd tot uw overlijden.

Waar kan ik terecht voor informatie over mijn AOW?
Op de website van de Rijksoverheid staat uitgebreide informatie over uw AOW.

Vanaf welke leeftijd heb ik recht op AOW?
Om na te gaan wanneer u recht heeft op AOW kunt u uw AOW-leeftijd berekenen.

Hoe kan ik mijn AOW aanvragen?
Vijf maanden voordat u recht heeft op AOW, krijgt u een brief van de Sociale Verzekeringsbank. Via de website van de Sociale Verzekeringsbank vraagt u uw AOW aan.

Let op
Voor het aanvragen van uw AOW heeft u uw DigiD inloggegevens nodig.
Heeft u geen DigiD? Dan kunt u die online aanvragen.

Pensioen
Als u in loondienst heeft gewerkt dan heeft u bij uw werkgever pensioen opgebouwd. Op de website van de Rijksoverheid staat uitgebreide informatie over het pensioen.

Hoe kan ik mijn pensioen aanvragen?
U krijgt een paar maanden voordat u recht heeft op pensioen een aanvraagformulier van uw pensioenuitvoerder. Geen bericht ontvangen? Neem dan contact op met uw pensioenuitvoerder(s). Op de pagina pensioen van de Rijksoverheid staat meer informatie over het aanvragen van uw pensioen.

Wat is nabestaandenpensioen?
Als uw partner overlijdt, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op nabestaandenpensioen. Op de website van de Rijksoverheid staat uitgelegd wat het nabestaandenpensioen precies inhoudt.  Anw-compensatie van pensioenfonds ABP is met ingang van 2018 vervallen.