Senioren Platform Apeldoorn en Netwerk SKILL-ABILITY zetten zich samen in rondom coronahulp

Seniorenplatform HULPLIJN 06 491966 18 of 055 5331180


Het is gemakkelijk gezegd: In huis blijven de komende weken.
Maar hoe kom je thuis de tijd door? Senioren zijn erg op zichzelf aangewezen in deze tijd. Huisbezoek mag of kan niet of nauwelijks.
Hoe houd je contact en beleef je wat variatie?
Veel senioren hebben geen of weinig ervaring met internet.