Dood door vallen “sluipmoordenaar” voor senioren

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte 4 december bekend dat er in 2018 gemiddeld bijna dertien mensen per dag stierven door een ongelukkige val. Ruim driekwart van de overledenen was 80 jaar of ouder. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Dat is een schokkend percentage, maar we weten dat het gebeurt. Bij KBO-PCOB noemen we dood door vallen, omdat het zo onverwacht komt, niet voor niets een sluipmoordenaar voor senioren.”

Iedereen moet digitaal mee kunnen doen

De Tweede Kamer sprak 4 december over het onderwerp Digitale Overheid. KBO-PCOB onderschrijft dat iedereen digitaal mee moet kunnen doen van harte. Voor mensen voor wie de digitale weg niet werkt, moet daarnaast ook altijd een alternatief beschikbaar zijn.

Wmo verandert in 2020

Voor gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er komend jaar een aantal dingen veranderen. De Wmo krijgt o.a. per 1 januari 2020 een ander abonnementstarief, het vaste tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen. Wij zetten op een rijtje wat klanten van de Wmo kunnen verwachten.

Hulp bij belastingaangifte

Het duurt nog wel even, maar het zou wel prettig zijn als u zich vroegtijdig aanmeldt als u voor het eerst van onze belastinghulp gebruik wilt maken.

Aanmelden kan vanaf begin januari bij Reintje van der Wal, 055 36622 58 of walnorde@outlook.com

Bent u al eerder door één van ons geholpen dan krijgt u begin februari een code thuisgestuurd.

Bewaart u die goed, want de code hebben we nodig bij het doen van uw aangifte.

Café Doodgewoon

Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Oost -Veluwe waar informatieve thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden voor dit thema zijn van harte welkom. Het netwerk palliatieve zorg Oost Veluwe organiseert deze avonden in de gemeente Apeldoorn. Er zijn altijd meerdere ervaren hulpverleners en vrijwilligers aanwezig van de Kap en hospice Apeldoorn. Deze avond wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn.