Positieve gezondheid

In het KBO-PCOB magazine van oktober stond het artikel over Positieve gezondheid.

Het bestuur van afdeling PCOB Apeldoorn vond het een dermate interessant artikel dat zij besloten een middag over dit onderwerp te organiseren.