• Seniorenplatformapeldoorn Zorg

Wijkverpleging

Verpleging en verzorging thuis zijn per 1 januari 2015 onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Voorbeelden van wijkverpleging zijn hulp bij het aankleden, naar het toilet gaan, douchen en wondverzorging. 


Hoe kan ik wijkverpleging aanvragen?
U heeft voor wijkverpleging geen verwijzing nodig van uw (huis)arts. U kunt zelf contact opnemen met een thuiszorgorganisatie. Heeft u hulp nodig bij het kiezen van een thuiszorgorganisatie? U kunt advies vragen bij:

  • uw gemeente;
  • het sociale wijkteam van uw gemeente (aanspreekpunt voor vragen over bijvoorbeeld werk en inkomen, opvoeding, en hulp in huis);
  • de huisarts;
  • de transferverpleegkundige (verpleegkundige die na uw ontslag uit het ziekenhuis zorgt dat u de juiste zorg krijgt).


Heeft u al een indicatie voor wijkverpleging?
Dan kunt u kiezen hoe u de zorg wilt ontvangen: in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). Bekijk op de website van het Zilveren Kruis zorgkantoor de verschillen tussen zorg in natura en het pgb. Meer informatie over het persoonsgebonden budget vindt u in de regelhulp

Heeft u nog vragen over het pgb? Neem dan contact op met het Zilveren Kruis zorgkantoor:

Telefoonnummer Zilveren Kruis zorgkantoor: 038 – 456 78 88

U kunt ook mailen.