• Seniorenplatformapeldoorn Zorg

Huishoudelijke hulp

Als u niet meer alles in het huishouden zelf kunt doen, maar wel graag thuis wilt blijven wonen, kan huishoudelijke hulp een oplossing zijn. Een huishoudelijke hulp is iemand die u in huis helpt met schoonmaken, beddenopmaken, de afwas doen enzovoorts. 


Welke soorten huishoudelijke hulp zijn er?
U kunt op twee manieren huishoudelijke hulp ontvangen: via de thuiszorg en via de gemeente.


Wat houdt huishoudelijke hulp via de thuiszorg in?
De huishoudelijke hulp van de thuiszorg doet meer dan alleen schoonmaken. De thuiszorghulp denkt mee over wat er moet gebeuren in huis en signaleren eventuele problemen, zoals eenzaamheid. U kunt zelf de hulp via een thuiszorgorganisatie inhuren. U moet deze hulp zelf betalen.


Wat houdt huishoudelijke hulp via de gemeente in?
U kunt via de gemeente zorg in natura krijgen, dit gebeurt via de Wmo. U betaalt deze zorg (deels) zelf, de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Kijk voor meer informatie op de pagina Wmo. Daarnaast kan de gemeente een persoonsgebonden budget verstrekken, waarmee u zelf ondersteuning kunt inkopen.  


Wat is huishoudelijke hulp toelage (HHT)?
In 2015 en 2016 heeft de gemeente extra geld beschikbaar voor huishoudelijke hulp. Hierdoor kan de gemeente sommige mensen extra huishoudelijke hulp bieden. Dit noemen we de huishoudelijke hulp toelage (HHT). 


Heb ik recht op extra huishoudelijke hulp (HHT)?
Of u recht heeft op extra huishoudelijke hulp kunt u bij uw gemeente (gem. Apeldoorn) navragen. 


Vraag uw gemeente

  • of zij HHT aanbieden;
  • of u in aanmerking komt voor HHT;
  • voor welke diensten u HHT kunt gebruiken en of u dat zelf mag kiezen;
  • hoe hoog de eigen bijdrage is;
  • hoe de gemeente de betaling van de eigen bijdrage regelt.

U kunt dit doen bij het Wmo-loket. U kunt daar alleen op afspraak terecht. Maak telefonisch een afspraak: 14 055 (vanuit het buitenland +31 55 580 15 55), bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn
Deze locatie is wegens verbouwing voor langere tijd gesloten.
Sinds 2 juli vindt u de publieksbalies aan de Deventerstraat 46, bij het Werkplein Activerium.
Via de gemeentelijke website kunt u uw rijbewijs of paspoort verlengen of afhalen of een afspraak maken met het Wmo-loket. Dat kan niet via Digitaal Loket.


Vraag uw thuiszorgorganisatie
U kunt ook uw thuiszorgorganisatie informatie vragen over de HHT.

Heeft u andere vragen over zorg en ondersteuning thuis? Kijk dan even bij de veel gestelde vragen op de website van de Rijksoverheid.