Hulptelefoon

Voor een vraag of advies over ondersteuning of allerlei andere ouderenaangelegenheden kunt u bellen naar Samen055.

Weet u niet hoe dat aan te pakken? Bel de Spa hulptelefoon 06 44 38 09 25.

U kunt vragen stellen:

  • Om duidelijk te krijgen waar het om gaat en wat de weg is,
  • Als het om een hulpvraag gaat, wordt die dan doorgeleiden,
  • De weg wordt gewezen naar de juiste instantie,
  • U meldt het resultaat, of wij vragen daar naar, wat u wilt.
  • Voor bepaalde situaties hanteren hulpinstanties voor uw twijfel en zekerheid de Signalenkaart Huiselijk geweld en kindermishandeling