Meldcode Veilig Thuis voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Of u nu werkt als huisarts, onderwijzer of hulpverlener: in uw werk kunt u te maken krijgen met (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Weet u wat u dan moet doen?

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor advies en het doen van een melding. De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of hulp kan worden ingezet.
Vanaf 1 januari 2019 wijzigt de Meldcode.

Melden is de professionele norm:
1. in gevallen van acute en/of structurele onveiligheid
2. in niet-acuut en/of niet-struc-tureel onveilige situaties waarin
de arts meent dat hij, gelet op zijn competenties, verantwoordelijk-heden en professionele grenzen, onvoldoende effectieve zorg kan bieden of organiseren.
3. als de arts die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen (het risico op) kindermishandeling en/of
huiselijk geweld, constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

Gaat ook over Ouderenmishandeling; de code betreft de gedragsregels hóe om te gaan met zekerheid of vermoeden van huiselijk geweld of mishandeling.

“Ongeveer 4 % van de ouderen (boven de 65 jaar) worden herhaaldelijk mishandeld bron: RIVM 2018. Onder ouderenmishandeling wordt verstaan, fysiek geweld, psychisch geweld (bijv. uitschelden) verwaarlozing, het beperken van de rechten (bv. in vrijheid beperken) of financiële uitbuiting (bijv. geld afnemen). Ook seksueel geweld kan voorkomen.“

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland werkt samen met professionals uit verschillende werkvelden. Dat doet Veilig Thuis in de 22 gemeenten* waarin zij werken.
Azime Gülhan is Directeur Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is werkzaam in de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.