Sport en bewegen doe je samen

Het Senioren Platform Apeldoorn neemt deel aan het Sportakkoord Apeldoorn. Samen met Stimenz sportbegeleiding en Accres sportstimulering is de werkgroep Seniorensport gevormd. Het doel is om waar mogelijk de deelname van senioren aan sport en bewegen, te stimuleren. Binnen dat kader is deze senioren sport- en beweegladder samengesteld.

Interessante websites

Er zijn vele artikelen en websites met interessante informatie. Hieronder volgt een opsomming waarbij u kunt doorklikken naar de website.