Eindrapport – Geef ouderen een stem

Namens het Netwerk Geriatrie/ Dementie in regio Oost Veluwe / Apeldoorn én de gemeente Apeldoorn is er een werkgroep gevormd genaamd ‘Geef ouderen een stem’. Deze werkgroep inventariseert de knelpunten en de wensen van de (kwetsbare) oudere. Hiertoe is een vragenlijst uitgezet onder 2350 (kwetsbare) ouderen in de regio Apeldoorn.

De resultaten van deze enquete vindt u in het eindrapport.

Download hier het eindrapport – Geef ouderen een stem

Dag van de Ouderen 3 oktober 2015

SeniorenPlatformApeldoorn organiseerde op 3 oktober 2015 de ‘Dag van de Ouderen’. Thema:”Samen tegen …vereenzaming”.

De ‘Dag van de Ouderen’ werd gehouden in scholengemeenschap ‘Sprengeloo’. Er was een grote variëteit aan kramen aanwezig op het gebied van Welzijn, Wonen, Mobiliteit en Ontspanning. Ook organisaties op het gebied van aangepaste reizen gaven informatie en een cateraar zorgde voor een broodje of een kopje soep, koffie en thee.

Senioren worden geacht steeds langer zelfstandig te wonen. Dat is in veel gevallen, soms met hulp, heel goed mogelijk. Zeker als men nog samen woont. Met senioren die echter alleen wonen en minder mobiel worden kan het langer zelfstandig wonen minder goed gaan.

Ze voelen zich vaak eenzaam. Deze Dag van de Ouderen was er op gericht om organisaties die activiteiten voor senioren organiseren in contact te brengen met de Apeldoornse senioren.