Veilig Thuis

Het gaat niet altijd goed tussen mensen.

Iedereen kan in zijn dagelijks leven, z’n werk of vrije tijd te maken krijgen met (vermoedens van) huiselijk geweld of mishandeling.
Weet u wat u dan moet doen?

Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor advies wat te doen en zo nodig doen van een melding.

 


Wanneer is Melden de regel?

  1. In gevallen van acute en/of voortdurende onveiligheid, of
  2. Wanneer in duidelijk dreigende onveilige situaties blijkbaar géén zorg of hulp wordt geboden of ingezet, of
  3. Als blijkbaar geboden of ingezette hulp om betrokkenen te beschermen tegen (het risico op) mishandeling en/of huiselijk geweld, de onveiligheid niet stopt of de onveiligheid zich herhaalt.

Het gaat over alle mishandeling; van Kindermishandeling en ook over Ouderenmishandeling; de regels geven aan hóe om te gaan met zekerheid of vermoeden van huiselijk geweld of mishandeling.
“Ongeveer 4 % van de ouderen (boven de 65 jaar) worden herhaaldelijk mishandeld (bron: RIVM 2018). Onder ouderenmishandeling wordt verstaan, fysiek geweld, psychisch geweld (bijv. uitschelden) verwaarlozing, het beperken van de rechten (bv. in vrijheid beperken) of financiële uitbuiting (bijv. geld afnemen). Ook seksueel geweld kan voorkomen.“

https://signalenkaart.nl/

 

Over Veilig Thuis
Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders kun je een beroep doen op Veilig Thuis; ook als professional. Of je nu vragen en vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap.

Lees verder: https://veiligthuis.nl/