Respijtzorg

Respijtzorg is de zorg die iemand van u overneemt zodat u even tijd hebt voor uzelf.
Het wordt ook wel vervangende zorg genoemd.

Het geeft u de mogelijkheid om op adem te komen, dingen te doen die u graag doet of misschien moet doen.

Goed zorgen voor uzelf betekent dat u de zorg voor uw naaste langer volhoudt.

  • U kunt de zorg zo nu en dan (incidenteel) of regelmatig (structureel) overdragen.
  • U kunt de zorg voor een paar uurtjes overdragen of voor een langere periode, bijvoorbeeld enkele dagen.
  • De zorg kan aan huis geleverd worden of degene voor wie u zorgt verblijft tijdelijk elders.
  • De zorg kan door vrijwilligers of door beroepskrachten worden geboden of een combinatie daarvan.

Respijtzorg wordt gefinancierd vanuit de Wmo, de Wlz en soms vanuit een aanvullende ziektekostenverzekering. Mogelijk betaalt u wel een eigen bijdrage via het CAK.

De Kap ontzorgt

Het kan best lastig voelen om een ander in te schakelen, of dat de verzorgde geen ander wil dan u. De Kap begrijpt dat en gaat graag met u in gesprek.

Kijk voor meer informatie op https://www.dekap.nl/mantelzorg/respijtzorg