• Seniorenplatformapeldoorn Home

  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen
  • Seniorenplatformapeldoorn Zorg
  • Multicultureel
  • Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Ns
  • Openbaarvervoer Kleinkind
  • Professor
  • Seniorenplatformapeldoorn Mobiliteit
SEN Financien
SEN Mobiliteit
SEN Wonen
SEN Zorgenwelzijn

Seniorenplatform Apeldoorn

Het Seniorenplatform Apeldoorn bewaakt de belangen van alle senioren in Apeldoorn, onderhoudt contacten en gaat contacten aan met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnswerk en de gemeente. Op onze website vindt u informatie over bijvoorbeeld de regiotaxi, belastingaangifte, huishoudelijke hulp en zorgwoningen

Het Seniorenplatform geeft haar visie bij instellingen en instanties en spreekt zich uit over het ouderenbeleid bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Meldingen en klachten van u over knelpunten en problemen in de uitvoering kaarten we aan bij de uitvoerende instanties.

Belangrijke aandachtsgebieden zijn wonen, zorg en welzijn, financiën en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen.
Binnen het Seniorenplatform zijn vrijwilligers actief als ouderenadviseur (VOA) of als hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA).

Het Seniorenplatform informeert over actuele onderwerpen.
Door uitgave van een Wegwijzer en door informatiebijeenkomsten over actuele onderwerpen, zoals Actief zijn en Actief kunnen blijven.

Het Seniorenplatform organiseert de Dag voor Senioren op de eerste ZATERDAG van oktober; in kader van de Dag van de Ouderen, in Nederland gevierd op de eerste vrijdag in oktober.

Landelijke dag van de fietshelm Woensdag 20 april 2022

Het doel van deze dag is om het belang van het dragen van een fietshelm onder de aandacht te brengen.
De fietshelm wordt in Nederland nog te weinig gebruikt ook door senioren. De helm verkleint het risico op hersenletsel met wel 60%. Jaarlijks neemt het aantal ongelukken met de fiets of de e-bike toe en raken mensen ernstig gewond.

lees meer

Oud Geleerd, Jong Gedaan – Collegereeks April 2022

In de Drie Ranken: THEMA: ‘Hoe was het leven 100 jaar geleden’
Op 7, 14, 21 en 28 april 2022 van 15.30 u. tot 16.30 u. Inloop vanaf 15.00 u.

lees meer

Veilig Thuis

Het gaat niet altijd goed tussen mensen.

Iedereen kan in zijn dagelijks leven, z’n werk of vrije tijd te maken krijgen met (vermoedens van) huiselijk geweld of mishandeling.
Weet u wat u dan moet doen?

lees meer

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Zaterdag 16 juli 2022 van 14:00 - 16:00 gratis concert door Nederlands Douane Orkest in het Oranjepark. Organisatie Koninklijk Apeldoorn en Erfgoedplatform Apeldoorn, met hulp van gemeente Apeldoorn en Rabobank Apeldoorn. drive.google.com/file/d/1pvpKEl…

Twitter mee

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Inwoners met een huishoud-inkomen tot 120% bijstand kunnen energietoeslag van € 800 netto aanvragen e-loket.apeldoorn.nl/nxt/f/469/login Géén DigiD? Print het aanvraagformulier apeldoorn.nl/fl-aanvraagfor… ingevuld naar: Gemeente Apeldoorn afd Energietoeslag Antwoordnummer 56 7300 WB Apeldoorn

Twitter mee

ANBO
PCOB
UNIE KBO
FNV senioren