• Seniorenplatformapeldoorn Home

  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen
  • Seniorenplatformapeldoorn Zorg
  • Multicultureel
  • Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Ns
  • Openbaarvervoer Kleinkind
  • Professor
  • Seniorenplatformapeldoorn Mobiliteit
SEN Financien
SEN Mobiliteit
SEN Wonen
SEN Zorgenwelzijn

Seniorenplatform Apeldoorn

Het Seniorenplatform Apeldoorn bewaakt de belangen van alle senioren in Apeldoorn, onderhoudt contacten en gaat contacten aan met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnswerk en de gemeente. Op onze website vindt u informatie over bijvoorbeeld de regiotaxi, belastingaangifte, huishoudelijke hulp en zorgwoningen

Het Seniorenplatform geeft haar visie bij instellingen en instanties en spreekt zich uit over het ouderenbeleid bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Meldingen en klachten van u over knelpunten en problemen in de uitvoering kaarten we aan bij de uitvoerende instanties.

Belangrijke aandachtsgebieden zijn wonen, zorg en welzijn, financiën en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen.
Binnen het Seniorenplatform zijn vrijwilligers actief als ouderenadviseur (VOA) of als hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA).

Het Seniorenplatform informeert over actuele onderwerpen.
Door uitgave van een Wegwijzer en door informatiebijeenkomsten over actuele onderwerpen, zoals Actief zijn en Actief kunnen blijven.

Het Seniorenplatform organiseert de Dag voor Senioren op de eerste ZATERDAG van oktober; in kader van de Dag van de Ouderen, in Nederland gevierd op de eerste vrijdag in oktober.

Positieve gezondheid

In het KBO-PCOB magazine van oktober stond het artikel over Positieve gezondheid.

Het bestuur van afdeling PCOB Apeldoorn vond het een dermate interessant artikel dat zij besloten een middag over dit onderwerp te organiseren.

lees meer

Manifest voor een seniorvriendelijke gemeente

Aanbevelingen KBO-PCOB

Gemeenten hebben er de afgelopen jaren steeds meer taken bij gekregen, die ze naar eigen inzicht mogen uitvoeren. Denk aan zorg, participatie en de fysieke leefomgeving.

lees meer

Indexatievoorstel PvdA helpt meeste gepensioneerden niet

KBO-PCOB – De PvdA kondigde een voorstel aan dat indexatie van pensioenen dichterbij moet brengen: pensioenfondsen met een dekkingsgraad die de afgelopen twaalf maanden gemiddeld tenminste 105% bedroeg, moeten dit jaar nog duidelijkheid krijgen dat ze de pensioenen met ingang van januari kunnen verhogen.

lees meer

Seniorenplatform

Seniorenplatform

HetDraaitOmMensenNietwaar 'n cabaret over mensen met #geheugenverlies. Hilarisch, gevoelig en confronterend. Soms meezingen. 'n #MiddagjeUit program door Ouderenprogrammaraad #Orpheus samengesteld; enthousiast voor #theater. Een gezellige middag Samen. orpheus.nl/middagjeuit

Twitter mee

Seniorenplatform

Seniorenplatform

18 november De Hofstad, Hofveld 52 Apeldoorn. 14:00 uur. Just For You. Creatieve cadeautjes. Mw. Tonny van der Geer over zelfgemaakte leuke dingen. Verkoop van #handwerk, als cadeautje voor Sinterklaas en Kerst. Iedereen welkom. Een gezellige middag! facebook.com/tonnie.vanderg…

Twitter mee

ANBO
PCOB
UNIE KBO
FNV senioren