• Seniorenplatformapeldoorn Home

  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen
  • Seniorenplatformapeldoorn Zorg
  • Multicultureel
  • Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Ns
  • Openbaarvervoer Kleinkind
  • Professor
  • Seniorenplatformapeldoorn Mobiliteit
SEN Financien
SEN Mobiliteit
SEN Wonen
SEN Zorgenwelzijn

Seniorenplatform Apeldoorn

Het Seniorenplatform Apeldoorn bewaakt de belangen van alle senioren in Apeldoorn, onderhoudt contacten en gaat contacten aan met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnswerk en de gemeente. Op onze website vindt u informatie over bijvoorbeeld de regiotaxi, belastingaangifte, huishoudelijke hulp en zorgwoningen

Het Seniorenplatform geeft haar visie bij instellingen en instanties en spreekt zich uit over het ouderenbeleid bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Meldingen en klachten van u over knelpunten en problemen in de uitvoering kaarten we aan bij de uitvoerende instanties.

Belangrijke aandachtsgebieden zijn wonen, zorg en welzijn, financiën en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen.
Binnen het Seniorenplatform zijn vrijwilligers actief als ouderenadviseur (VOA) of als hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA).

Het Seniorenplatform informeert over actuele onderwerpen.
Door uitgave van een Wegwijzer en door informatiebijeenkomsten over actuele onderwerpen, zoals Actief zijn en Actief kunnen blijven.

Het Seniorenplatform organiseert de Dag voor Senioren op de eerste ZATERDAG van oktober; in kader van de Dag van de Ouderen, in Nederland gevierd op de eerste vrijdag in oktober.

Week van de Seniorensport Apeldoorn

Van zaterdag 2 oktober t/m zaterdag 9 oktober wordt in Apeldoorn de Week van de Seniorensport georganiseerd. In die week kunnen geïnteresseerden bij een groot aantal sportaanbieders proeflessen volgen.

 

lees meer

7 oktober Samenspraak avond In Week tegen Eenzaamheid

In het teken van de Landelijke Week tegen Eenzaamheid organiseert het Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe op 7 oktober van 19.30 – 21.00 uur een interactieve avond bij Wilde Pieters om mensen dichter bij elkaar te brengen. Geestelijk verzorgers Christine van Dijk en Egbertina Tessemaker zijn gesprekleider.

lees meer

Maandelijks op een vrijdagavond praat- en borrelavond in De Veste

De maandelijkse praat- en borrelavond op een vrijdagavond in het ‘Café’ van de Veste gaat weer van start. Wij verheugen er ons op u weer te zien bij de komende bijeenkomsten.

lees meer

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Zaterdagmiddag 30 oktober doet Seniorenplatform SPA mee aan de #Vrijwilligersroute van #MensenmakenApeldoorn van @apeldoornpaktaan SPA heeft je nodig voor thema's meedoen, gezondheid, cultuur, belastingen, wonen. Uw passie en kunde helpt anderen. Het geeft jezelf meer.

Twitter mee

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Senioren Sportmarkt Zaterdag 2 oktober van 10-16u Plein Dubbelbeek ApeldoornZuid. INFORMATIE en MEEDOEN. Start Week Seniorensport 2-9 Okt. Opgeven gratis proef bij een vereniging.Bus 91 en 43 halte Chopinlaan Samen van SPA Accres Stimenz Info Stadsblad drive.google.com/file/d/14OzqWi…

Twitter mee

ANBO
PCOB
UNIE KBO
FNV senioren