• Seniorenplatformapeldoorn Home

  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen
  • Seniorenplatformapeldoorn Zorg
  • Multicultureel
  • Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Ns
  • Openbaarvervoer Kleinkind
  • Professor
  • Seniorenplatformapeldoorn Mobiliteit
SEN Financien
SEN Mobiliteit
SEN Wonen
SEN Zorgenwelzijn

Seniorenplatform Apeldoorn

 Het Seniorenplatform Apeldoorn bewaakt de belangen van alle senioren in Apeldoorn, onderhoudt contacten en gaat contacten aan met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnswerk en de gemeente. Op onze website vindt u informatie over bijvoorbeeld de regiotaxi, belastingaangifte, huishoudelijke hulp en zorgwoningen

Het Seniorenplatform geeft haar visie bij instellingen en instanties en spreekt zich uit over het ouderenbeleid bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Meldingen en klachten van u over knelpunten en problemen in de uitvoering kaarten we aan bij de uitvoerende instanties.

Belangrijke aandachtgebieden zijn wonen, zorg en welzijn, financiën en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen. Daarnaast zijn binnen het Seniorenplatform vrijwilligers actief als ouderenadviseur (VOA) of als hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA).

Binnen het Seniorenplatform  zijn vrijwilligers tevens op uw aanvraag raadgevend en ondersteunend actief als ouderenadviseur (VOA) of hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA). Het Seniorenplatform organiseert informatiemiddagen over actuele onderwerpen.

Ook is het Seniorenplatform verantwoordelijk voor de organisatie van de Dag van de Ouderen (VN-dag).

De beurs voor 55-plussers!

20 t/m 23 maart IJsselhallen Zwolle

Dé 55 plus Expo komt terug, totaal vernieuwd! Met onder andere nieuwe producten en diensten, een hobbyplein en een heus fietsparcours!

lees meer

Nieuwjaarstoespraak Seniorenplatform 2019


Door voorzitter Ed Edelenbos (midden)

Beste mensen,

Allereerst mag ik iedereen hartelijk welkom heten. We zijn blij met uw belangstelling. Namens het bestuur van Seniorenplatform Apeldoorn wens ik iedereen een goed 2019 toe.

lees meer

Recreatie: Schaken

Beginnerscursus schaken senioren in Het Bolwerk

In wijkcentrum Het Bolwerk zijn vanaf 9 januari 2019 weer schaaklessen voor senioren. Er start een beginnerscursus voor mensen die nog niet (of een beetje) kunnen schaken. Deze cursus telt twaalf lessen. De eerste les is een gratis proefles.

lees meer

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Zaterdag 13 oktober in Dok Zuid Apeldoorn op de Proeverij #Vrijwilligerswerk presenteerde SPA zich, samen met ruim vijftig andere organisaties. Het was een mooie dag, waar we nieuwe contacten legden. Een kijkje: 1drv.ms/f/s!Ahh2YejnwJ… Mensen met interesse kunnen meedoen in SPA.

Twitter mee

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Senioren Actief op 6 oktober in de Hofstad; Optredens, Demonstraties, Informatie; enkele honderden belangstellenden voor thema Actief, jongere ouderen en ook tachtigers. Bewegen, wandelen, dansen, fietsen. Geslaagde dag in ontspannen en gezellige sfeer. 1drv.ms/f/s!Ahh2YejnwJ…

Twitter mee

ANBO
PCOB
UNIE KBO
FNV senioren