• Seniorenplatformapeldoorn Home

  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen
  • Seniorenplatformapeldoorn Zorg
  • Multicultureel
  • Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Ns
  • Openbaarvervoer Kleinkind
  • Professor
  • Seniorenplatformapeldoorn Mobiliteit
SEN Financien
SEN Mobiliteit
SEN Wonen
SEN Zorgenwelzijn

Seniorenplatform Apeldoorn

 Het Seniorenplatform Apeldoorn bewaakt de belangen van alle senioren in Apeldoorn, onderhoudt contacten en gaat contacten aan met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnswerk en de gemeente. Op onze website vindt u informatie over bijvoorbeeld de regiotaxi, belastingaangifte, huishoudelijke hulp en zorgwoningen

Het Seniorenplatform geeft haar visie bij instellingen en instanties en spreekt zich uit over het ouderenbeleid bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Meldingen en klachten van u over knelpunten en problemen in de uitvoering kaarten we aan bij de uitvoerende instanties.

Belangrijke aandachtgebieden zijn wonen, zorg en welzijn, financiën en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen. Daarnaast zijn binnen het Seniorenplatform vrijwilligers actief als ouderenadviseur (VOA) of als hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA).

Binnen het Seniorenplatform  zijn vrijwilligers tevens op uw aanvraag raadgevend en ondersteunend actief als ouderenadviseur (VOA) of hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA). Het Seniorenplatform organiseert informatiemiddagen over actuele onderwerpen.

Ook is het Seniorenplatform verantwoordelijk voor de organisatie van de Dag van de Ouderen (VN-dag).

Social Media Café in Berghorst

Het Social Media Cafe wordt m.i.v. woensdag 4 september 2019 j.l. iedere eerste en derde woensdagmiddag gehouden in Woonzorgcentrum Berghorst, Gijsbrechtgaarde 30 in De Maten in Apeldoorn.

Woensdag ’s middags van 14:00 tot 16:00 uur.

lees meer

College-reeks in Apeldoorn: ‘Oud geleerd jong gedaan’

Opgeven kan tot 24 september 2019

‘Oud Geleerd, Jong Gedaan’ in De Maten Apeldoorn. U denkt nu wellicht, ‘hé, dit klopt niet, het is net andersom!’.

In dit geval beschrijft het echter precies waar wij u voor uitnodigen. Een reeks van 4 colleges van een uur binnen hetzelfde thema, in 4 achtereenvolgende weken, waarvan de eerste reeks in oktober 2019, gegeven door enthousiaste en deskundige studenten (HBO + universitair) over een uitdagend onderwerp.

lees meer

Dag voor Senioren | Dag van de Ouderen

Senioren Actief 2019 op 5 oktober in Sprengeloo Apeldoorn.
Sportief of recreatief bewegen; lichamelijk en geestelijk fit blijven; gezond eten en drinken.
Meedoen en Bij de tijd blijven. Ontmoeten, demonstraties en presentaties. Ontspannen en gezellig.
Jong en oud hebben vrijblijvend en gratis toegang.

5 oktober 2019 van 10.00 – 16.00 uur
Locatie: Sprengeloo, Sprengenweg 81, (ingang Prinses Beatrixlaan), Apeldoorn, (055) 357 53 12

lees meer

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Senioren Actief 2019 op 5 oktober in Sprengeloo #Apeldoorn; #Ontmoeten, #optredens en #presentaties. Sportief of recreatief bewegen; lichamelijk en geestelijk fit; gezond eten en drinken. Jong en oud gratis toegang. Ontspannen en gezellig. 1drv.ms/f/s!Ahh2YejnwJ… #beurs #info

Twitter mee

ANBO
PCOB
UNIE KBO
FNV senioren