• Seniorenplatformapeldoorn Home

  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen
  • Seniorenplatformapeldoorn Zorg
  • Multicultureel
  • Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Ns
  • Openbaarvervoer Kleinkind
  • Professor
  • Seniorenplatformapeldoorn Mobiliteit
SEN Financien
SEN Mobiliteit
SEN Wonen
SEN Zorgenwelzijn

Seniorenplatform Apeldoorn

 Het Seniorenplatform Apeldoorn bewaakt de belangen van alle senioren in Apeldoorn, onderhoudt contacten en gaat contacten aan met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnswerk en de gemeente. Op onze website vindt u informatie over bijvoorbeeld de regiotaxi, belastingaangifte, huishoudelijke hulp en zorgwoningen

Het Seniorenplatform geeft haar visie bij instellingen en instanties en spreekt zich uit over het ouderenbeleid bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Meldingen en klachten van u over knelpunten en problemen in de uitvoering kaarten we aan bij de uitvoerende instanties.

Belangrijke aandachtgebieden zijn wonen, zorg en welzijn, financiën en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen. Daarnaast zijn binnen het Seniorenplatform vrijwilligers actief als ouderenadviseur (VOA) of als hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA).

Binnen het Seniorenplatform  zijn vrijwilligers tevens op uw aanvraag raadgevend en ondersteunend actief als ouderenadviseur (VOA) of hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA). Het Seniorenplatform organiseert informatiemiddagen over actuele onderwerpen.

Ook is het Seniorenplatform verantwoordelijk voor de organisatie van de Dag van de Ouderen (VN-dag).

Vrijdag 5 oktober: boeket bloemen bezorgen bij zorg- en verpleeghuizen

Vandaag is het Internationale Dag van de Ouderen. Het Seniorenplatform brengt daarom bij alle zorginstellingen in Apeldoorn een boeket bloemen. 

Doe mee en neem die dag ook voor uw senioren een bloemetje mee!

lees meer

Zaterdag 6 oktober 2018 Dag voor Senioren | Internationale Dag van de Ouderen

Tijden: 10.00-16.00 uur
Thema: Senioren actief

Geniet van een dag vol activiteiten. In ons persbericht leest u een korte toelichting op deze activiteiten.
Kom ook naar De Hofstad, Hofveld 52 in Apeldoorn-Zuid. Bus 19 stopt praktisch voor de deur.

lees meer

Diplomering verpleegkundigen palliatieve zorg

Op maandag 24 september 2018 kregen achttien verpleegkundigen in het Vierhuis bij ‘s Heeren Loo het diploma van de Saxion post-hbo-opleiding Verpleegkundige Palliatieve Zorg uitgereikt en kregen drie verpleegkundigen een certificaat.

lees meer

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Zaterdag 13 oktober in Dok Zuid Apeldoorn op de Proeverij #Vrijwilligerswerk presenteerde SPA zich, samen met ruim vijftig andere organisaties. Het was een mooie dag, waar we nieuwe contacten legden. Een kijkje: 1drv.ms/f/s!Ahh2YejnwJ… Mensen met interesse kunnen meedoen in SPA.

Twitter mee

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Senioren Actief op 6 oktober in de Hofstad; Optredens, Demonstraties, Informatie; enkele honderden belangstellenden voor thema Actief, jongere ouderen en ook tachtigers. Bewegen, wandelen, dansen, fietsen. Geslaagde dag in ontspannen en gezellige sfeer. 1drv.ms/f/s!Ahh2YejnwJ…

Twitter mee

ANBO
PCOB
UNIE KBO
FNV senioren