• Seniorenplatformapeldoorn Home

  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen
  • Seniorenplatformapeldoorn Zorg
  • Multicultureel
  • Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Ns
  • Openbaarvervoer Kleinkind
  • Professor
  • Seniorenplatformapeldoorn Mobiliteit
SEN Financien
SEN Mobiliteit
SEN Wonen
SEN Zorgenwelzijn

Seniorenplatform Apeldoorn

Het Seniorenplatform Apeldoorn bewaakt de belangen van alle senioren in Apeldoorn, onderhoudt contacten en gaat contacten aan met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnswerk en de gemeente. Op onze website vindt u informatie over bijvoorbeeld de regiotaxi, belastingaangifte, huishoudelijke hulp en zorgwoningen

Het Seniorenplatform geeft haar visie bij instellingen en instanties en spreekt zich uit over het ouderenbeleid bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Meldingen en klachten van u over knelpunten en problemen in de uitvoering kaarten we aan bij de uitvoerende instanties.

Belangrijke aandachtsgebieden zijn wonen, zorg en welzijn, financiën en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen.
Binnen het Seniorenplatform zijn vrijwilligers actief als ouderenadviseur (VOA) of als hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA).

Het Seniorenplatform informeert over actuele onderwerpen.
Door uitgave van een Wegwijzer en door informatiebijeenkomsten over actuele onderwerpen, zoals Actief zijn en Actief kunnen blijven.

Het Seniorenplatform organiseert de Dag voor Senioren op de eerste ZATERDAG van oktober; in kader van de Dag van de Ouderen, in Nederland gevierd op de eerste vrijdag in oktober.

“Oud Geleerd, Jong Gedaan” in De Maten Apeldoorn (OGJG Apeldoorn)

U denkt nu wellicht, he dit klopt niet, het is net andersom! In dit geval beschrijft het echter precies waar wij u voor uitnodigen. Een reeks van vier colleges van een uur, over een uitdagend onderwerp binnen hetzelfde thema, in vier achtereenvolgende weken, gegeven door enthousiaste en deskundige studenten (HBO en universitair).

De colleges zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is, ongeacht de leeftijd. In de praktijk richten we ons wel voornamelijk op de doelgroep 60+

lees meer

Sectienieuws PCOB

Let op!! In verband met het coronavirus vinden bijeenkomsten onder voorbehoud plaats!

U wordt van harte uitgenodigd om de ledenbijeenkomst van uw sectie of van één van de andere secties te bezoeken.

lees meer

Onzekerheid over gunning busvervoer in Gelderland aan Keolis ?

Er is deze dagen veel te doen over de openbaar vervoersconcessie IJssel Vecht voor het busvervoer in Overijssel, Gelderland en een deel van Flevoland.

De gunning aan Keolis (Syntus) gaat mogelijk niet door en dan zou er een nieuwe aanbesteding komen. Onzekerheid met alle nare gevolgen voor reizigers en personeel.

lees meer

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Op 18 september ONDERTEKENING SPORT- EN BEWEEGAKKOORD APELDOORN door 60 partners, waaronder Seniorenplatform. Doel onder meer Promotie Sport en Bewegen voor iedereen in Apeldoorn en ook komen tot laagdrempelig aanbod voor de 35.000 senioren in Apeldoorn. sportraad.nl/content/13465/…

Twitter mee

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Lijnbusvervoer in Apeldoorn VERDWIJNT 10 jaar. Petitie aan Provincie TEGEN rigoreus schrappen stadslijnen in Apeldoorn. Onder RRReis van Keolis dreigen eind 2020 alle lijnen te verdwijnen alleen een ziekenhuislijn en een ringlijn blijven

Twitter mee

ANBO
PCOB
UNIE KBO
FNV senioren