• Seniorenplatformapeldoorn Home

  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen
  • Seniorenplatformapeldoorn Zorg
  • Multicultureel
  • Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Ns
  • Openbaarvervoer Kleinkind
  • Professor
  • Seniorenplatformapeldoorn Mobiliteit
SEN Financien
SEN Mobiliteit
SEN Wonen
SEN Zorgenwelzijn

Seniorenplatform Apeldoorn

 Het Seniorenplatform Apeldoorn bewaakt de belangen van alle senioren in Apeldoorn, onderhoudt contacten en gaat contacten aan met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnswerk en de gemeente. Op onze website vindt u informatie over bijvoorbeeld de regiotaxi, belastingaangifte, huishoudelijke hulp en zorgwoningen

Het Seniorenplatform geeft haar visie bij instellingen en instanties en spreekt zich uit over het ouderenbeleid bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Meldingen en klachten van u over knelpunten en problemen in de uitvoering kaarten we aan bij de uitvoerende instanties.

Belangrijke aandachtgebieden zijn wonen, zorg en welzijn, financiën en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen. Daarnaast zijn binnen het Seniorenplatform vrijwilligers actief als ouderenadviseur (VOA) of als hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA).

Binnen het Seniorenplatform  zijn vrijwilligers tevens op uw aanvraag raadgevend en ondersteunend actief als ouderenadviseur (VOA) of hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA). Het Seniorenplatform organiseert informatiemiddagen over actuele onderwerpen.

Ook is het Seniorenplatform verantwoordelijk voor de organisatie van de Dag van de Ouderen (VN-dag).

Dood door vallen “sluipmoordenaar” voor senioren

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte 4 december bekend dat er in 2018 gemiddeld bijna dertien mensen per dag stierven door een ongelukkige val. Ruim driekwart van de overledenen was 80 jaar of ouder. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Dat is een schokkend percentage, maar we weten dat het gebeurt. Bij KBO-PCOB noemen we dood door vallen, omdat het zo onverwacht komt, niet voor niets een sluipmoordenaar voor senioren.”

lees meer

Wmo verandert in 2020

Voor gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er komend jaar een aantal dingen veranderen. De Wmo krijgt o.a. per 1 januari 2020 een ander abonnementstarief, het vaste tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen. Wij zetten op een rijtje wat klanten van de Wmo kunnen verwachten.

lees meer

Iedereen moet digitaal mee kunnen doen

De Tweede Kamer sprak 4 december over het onderwerp Digitale Overheid. KBO-PCOB onderschrijft dat iedereen digitaal mee moet kunnen doen van harte. Voor mensen voor wie de digitale weg niet werkt, moet daarnaast ook altijd een alternatief beschikbaar zijn.

lees meer

Seniorenplatform

Zo 19 jan 2020 15:00 - 16:00 48 Apeldoornse Gouden Dansers dansen sterren van de hemel. 15 wkn repeteren choreografie. “Fantastisch voorbeeld van wat kan als ouderen de kans krijgen". Cubaanse danzon, erna live, muziek ZELF een dansje wagen. Tickets € 10,- Orpheus Apeldoorn

Twitter mee

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Twitter mee

ANBO
PCOB
UNIE KBO
FNV senioren