• Seniorenplatformapeldoorn Home

  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen
  • Seniorenplatformapeldoorn Zorg
  • Multicultureel
  • Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Ns
  • Openbaarvervoer Kleinkind
  • Professor
  • Seniorenplatformapeldoorn Mobiliteit
SEN Financien
SEN Mobiliteit
SEN Wonen
SEN Zorgenwelzijn

Seniorenplatform Apeldoorn

 Het Seniorenplatform Apeldoorn bewaakt de belangen van alle senioren in Apeldoorn, onderhoudt contacten en gaat contacten aan met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnswerk en de gemeente. Op onze website vindt u informatie over bijvoorbeeld de regiotaxi, belastingaangifte, huishoudelijke hulp en zorgwoningen

Het Seniorenplatform geeft haar visie bij instellingen en instanties en spreekt zich uit over het ouderenbeleid bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Meldingen en klachten van u over knelpunten en problemen in de uitvoering kaarten we aan bij de uitvoerende instanties.

Belangrijke aandachtgebieden zijn wonen, zorg en welzijn, financiën en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen. Daarnaast zijn binnen het Seniorenplatform vrijwilligers actief als ouderenadviseur (VOA) of als hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA).

Binnen het Seniorenplatform  zijn vrijwilligers tevens op uw aanvraag raadgevend en ondersteunend actief als ouderenadviseur (VOA) of hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA). Het Seniorenplatform organiseert informatiemiddagen over actuele onderwerpen.

Ook is het Seniorenplatform verantwoordelijk voor de organisatie van de Dag van de Ouderen (VN-dag).

Uitnodiging netwerkbijeenkomst Zuidwest: 4 april 2019

THEMA: “ZUID – WEST / THUIS – BEST”

Beste collega,

De 3e netwerkbijeenkomst wonen, welzijn en zorg in Apeldoorn Zuidwest wordt gehouden op donderdag 4 april 2019.
Je bent van harte welkom in de Hofstadkerk, Hofveld 52 in Apeldoorn. Inloop is tussen 09.00 en 09.30 uur; Het programma duurt van 09.30 uur tot 12.15 uur, aansluitend is er tot 13.00 uur voor de liefhebbers gelegenheid om samen te lunchen.

lees meer

Informatiebijeenkomst over het Openbaar Vervoer voor senioren in Apeldoorn en omgeving

Informatiebijeenkomst voor senioren over reizen met het openbaar vervoer en de OV-chipkaart, in opdracht van de Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland.
Binnen het reizen met het openbaar vervoer is er de laatste jaren het één en ander veranderd. Voor het reizen met het openbaar vervoer heeft men een OV-chipkaart nodig of moet men een kaartje kopen bij de kaartautomaat.
We merken dat het voor senioren soms lastig is om hier mee om te gaan omdat ze niet weten hoe de OV-chipkaart of de kaartautomaat werkt.

Om antwoorden op hun vragen te geven, organiseert Vrouwennetwerk Apeldoorn, i.s.m. de Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland een informatiebijeenkomst in Apeldoorn. OV-ambassadeurs informeren tijdens deze bijeenkomst senioren over reizen met de bus of trein met de OV-chipkaart.

lees meer

Landelijke actiedag pensioenen 18 maart 

Wij verdienen een goed pensioen!

Een goed pensioen voor iedereen: op tijd kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat is de inzet van een landelijke actiedag van de gezamenlijke vakbonden FNV, CNV en VCP op maandag 18 maart.

Op 18 maart voeren de vakbonden in heel Nederland actie voor een goed pensioen. Doe mee!

Iedereen verdient een goed pensioen. Daar moeten we afspraken over maken met het kabinet. Maar dit kabinet luistert helemaal niet naar wat goed is voor de gewone mensen.
Zij luisteren liever naar wat aandeelhouders en multinationals willen. Beloftes worden zelfs gebroken. En dus lukt het niet om goede afspraken te maken over jouw pensioen. 

Op 18 maart voeren we in heel Nederland actie voor een goed pensioen. Doe mee !

lees meer

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Zaterdag 13 oktober in Dok Zuid Apeldoorn op de Proeverij #Vrijwilligerswerk presenteerde SPA zich, samen met ruim vijftig andere organisaties. Het was een mooie dag, waar we nieuwe contacten legden. Een kijkje: 1drv.ms/f/s!Ahh2YejnwJ… Mensen met interesse kunnen meedoen in SPA.

Twitter mee

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Senioren Actief op 6 oktober in de Hofstad; Optredens, Demonstraties, Informatie; enkele honderden belangstellenden voor thema Actief, jongere ouderen en ook tachtigers. Bewegen, wandelen, dansen, fietsen. Geslaagde dag in ontspannen en gezellige sfeer. 1drv.ms/f/s!Ahh2YejnwJ…

Twitter mee

ANBO
PCOB
UNIE KBO
FNV senioren