• Seniorenplatformapeldoorn Home

  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen
  • Seniorenplatformapeldoorn Zorg
  • Multicultureel
  • Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Ns
  • Openbaarvervoer Kleinkind
  • Professor
  • Seniorenplatformapeldoorn Mobiliteit
SEN Financien
SEN Mobiliteit
SEN Wonen
SEN Zorgenwelzijn

Seniorenplatform Apeldoorn

Het Seniorenplatform Apeldoorn bewaakt de belangen van alle senioren in Apeldoorn, onderhoudt contacten en gaat contacten aan met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnswerk en de gemeente. Op onze website vindt u informatie over bijvoorbeeld de regiotaxi, belastingaangifte, huishoudelijke hulp en zorgwoningen

Het Seniorenplatform geeft haar visie bij instellingen en instanties en spreekt zich uit over het ouderenbeleid bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Meldingen en klachten van u over knelpunten en problemen in de uitvoering kaarten we aan bij de uitvoerende instanties.

Belangrijke aandachtsgebieden zijn wonen, zorg en welzijn, financiën en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen.
Binnen het Seniorenplatform zijn vrijwilligers actief als ouderenadviseur (VOA) of als hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA).

Het Seniorenplatform informeert over actuele onderwerpen.
Door uitgave van een Wegwijzer en door informatiebijeenkomsten over actuele onderwerpen, zoals Actief zijn en Actief kunnen blijven.

Het Seniorenplatform organiseert de Dag voor Senioren op de eerste ZATERDAG van oktober; in kader van de Dag van de Ouderen, in Nederland gevierd op de eerste vrijdag in oktober.

Senioren Platform Apeldoorn en Netwerk SKILL-ABILITY zetten zich samen in rondom coronahulp

Seniorenplatform HULPLIJN 06 491966 18 of 055 5331180


Het is gemakkelijk gezegd: In huis blijven de komende weken.
Maar hoe kom je thuis de tijd door? Senioren zijn erg op zichzelf aangewezen in deze tijd. Huisbezoek mag of kan niet of nauwelijks.
Hoe houd je contact en beleef je wat variatie?
Veel senioren hebben geen of weinig ervaring met internet.

lees meer

Coronahulp: Kleine klus

Voor het vragen en bieden van Coronahulp heeft Apeldoorn Pakt Aan een speciale pagina aangemaakt: Kleine klus.

Hiermee brengen wij hulpvragen en aanbod bij elkaar.

lees meer

Mogelijk medicijn tegen Coronavirus = kinine

Geachte heer, mevrouw,

Het ontwikkelen van een medicijn speciaal voor het Coronavirus duurt mogelijk langer dan een jaar, dus ben ik op zoek gegaan naar een alternatief. Omdat ik tot de mogelijke risicogroep behoor in het geval het Coronavirus in Nederland opduikt. <>

lees meer

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Senior, oudere of alleenstaande, wacht niet, geef u zelf of iemand die u goed kent op, om gebeld te worden. Of een leuke kaart of brief van een jongere te krijgen. BEL de SPA Hulplijn 06 49196618 of 055 5331180 die uw vraag doorgeeft. Alles gratis, alles zo discreet als het kan

Twitter mee

Seniorenplatform

Seniorenplatform

WEGENS #CORONA STAAN ALLE ACTIVITEITEN OP DE SENIORENPLATFORM AGENDA OP LOSSE SCHROEVEN Zonder nader bericht van de overheid gaan alle bijeenkomsten op de agenda NIET door.

Twitter mee

ANBO
PCOB
UNIE KBO
FNV senioren