• Seniorenplatformapeldoorn Home

  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen
  • Seniorenplatformapeldoorn Zorg
  • Multicultureel
  • Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Ns
  • Openbaarvervoer Kleinkind
  • Professor
  • Seniorenplatformapeldoorn Mobiliteit
SEN Financien
SEN Mobiliteit
SEN Wonen
SEN Zorgenwelzijn

Seniorenplatform Apeldoorn

Het Seniorenplatform Apeldoorn bewaakt de belangen van alle senioren in Apeldoorn, onderhoudt contacten en gaat contacten aan met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnswerk en de gemeente. Op onze website vindt u informatie over bijvoorbeeld de regiotaxi, belastingaangifte, huishoudelijke hulp en zorgwoningen

Het Seniorenplatform geeft haar visie bij instellingen en instanties en spreekt zich uit over het ouderenbeleid bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Meldingen en klachten van u over knelpunten en problemen in de uitvoering kaarten we aan bij de uitvoerende instanties.

Belangrijke aandachtsgebieden zijn wonen, zorg en welzijn, financiën en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen.
Binnen het Seniorenplatform zijn vrijwilligers actief als ouderenadviseur (VOA) of als hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA).

Het Seniorenplatform informeert over actuele onderwerpen.
Door uitgave van een Wegwijzer en door informatiebijeenkomsten over actuele onderwerpen, zoals Actief zijn en Actief kunnen blijven.

Het Seniorenplatform organiseert de Dag voor Senioren op de eerste ZATERDAG van oktober; in kader van de Dag van de Ouderen, in Nederland gevierd op de eerste vrijdag in oktober.

OldStars tennis bij TC Sprenkelaar

7 juni 2021 vanaf 10:00 uur kick-off/ inloopochtend Kennismaken met OldStars TENNIS, een aangepaste spelvorm voor tennis vooral voor de leeftijdsgroep 55+.

Daarna is een introductiecursus van 10 weken mogelijk. Geheel georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds.

lees meer

Apeldoornse Sportweek

Alle Apeldoorners in beweging!

De Apeldoornse Sportweek vindt plaats van 31 mei t/m 6 juni 2021 met een gevarieerd en sportief programma voor elke leeftijdsgroep.
Er zijn maar liefst 25 sportaanbieders die gratis proeflessen aanbieden in de Apeldoornse Sportweek. Voor meer informatie en waar je allemaal aan mee kunt doen!

lees meer

Bespreking Zienswijze (nieuwe) OV-concessie IJssel-Vecht

Wethouder Willems antwoordt dat de fracties de zienswijze kunnen aanvullen en daarnaast hun staten-fracties kunnen bewegen om er aandacht aan te besteden. De bedoeling is om in te zetten op verschillende modellen van openbaar vervoer, vervoer as a service (tk – als dienst aangeboden, niet als vaste regelmaat).

lees meer

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Alle Apeldoorners in beweging! Apeldoornse Sportweek van 31 mei t/m 6 juni 2021, gevarieerd programma voor elke leeftijdsgroep. 25 sportclubs bieden gratis proeflessen in de Apeldoornse Sportweek. Meer: sportstimulering.accres.nl/apeldoornse-sp… en sportstimulering.accres.nl/sport-en-bewee… Bijv. Fithockey 4 juni

Twitter mee

Seniorenplatform

Seniorenplatform

#Doortrappen in Apeldoorn. We fietsen allemaal wel eens. De één liefst elke dag, de ander zo min mogelijk. Een boodschapje, bezoekje, naar het werk. Jong en oud. Op eigen kracht of soepel elektrisch ondersteund. Nederland fietsland, Apeldoorn #fietsstad. doortrappen.nl/per+gemeente/d…

Twitter mee

ANBO
PCOB
UNIE KBO
FNV senioren