• Seniorenplatformapeldoorn Home

  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen
  • Seniorenplatformapeldoorn Zorg
  • Multicultureel
  • Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Ns
  • Openbaarvervoer Kleinkind
  • Professor
  • Seniorenplatformapeldoorn Mobiliteit
SEN Financien
SEN Mobiliteit
SEN Wonen
SEN Zorgenwelzijn

Seniorenplatform Apeldoorn

Het Seniorenplatform Apeldoorn bewaakt de belangen van alle senioren in Apeldoorn, onderhoudt contacten en gaat contacten aan met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnswerk en de gemeente. Op onze website vindt u informatie over bijvoorbeeld de regiotaxi, belastingaangifte, huishoudelijke hulp en zorgwoningen

Het Seniorenplatform geeft haar visie bij instellingen en instanties en spreekt zich uit over het ouderenbeleid bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Meldingen en klachten van u over knelpunten en problemen in de uitvoering kaarten we aan bij de uitvoerende instanties.

Belangrijke aandachtsgebieden zijn wonen, zorg en welzijn, financiën en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen.
Binnen het Seniorenplatform zijn vrijwilligers actief als ouderenadviseur (VOA) of als hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA).

Het Seniorenplatform informeert over actuele onderwerpen.
Door uitgave van een Wegwijzer en door informatiebijeenkomsten over actuele onderwerpen, zoals Actief zijn en Actief kunnen blijven.

Het Seniorenplatform organiseert de Dag voor Senioren op de eerste ZATERDAG van oktober; in kader van de Dag van de Ouderen, in Nederland gevierd op de eerste vrijdag in oktober.

Oud Geleerd, Jong Gedaan – Collegereeks Februari 2022

In de Drie Ranken: THEMA: De aarde uit balans; klimaatverandering
Op 3, 10, 17 en 24 februari 2022 van 15.30 u. tot 16.30 u. Inloop vanaf 15.00 u.

lees meer

Positieve gezondheid

In het KBO-PCOB magazine van oktober stond het artikel over Positieve gezondheid.

Het bestuur van afdeling PCOB Apeldoorn vond het een dermate interessant artikel dat zij besloten een middag over dit onderwerp te organiseren.

lees meer

Manifest voor een seniorvriendelijke gemeente

Aanbevelingen KBO-PCOB

Gemeenten hebben er de afgelopen jaren steeds meer taken bij gekregen, die ze naar eigen inzicht mogen uitvoeren. Denk aan zorg, participatie en de fysieke leefomgeving.

lees meer

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Een lamp met wat linten en groen Een ster voor het raam die je aan kunt doen Eigenlijk is dat niet eens nodig Het is allemaal overbodig Want het mooiste dat je geeft Is iets dat steeds in je leeft

Twitter mee

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Een warm december Ervaar de voldoening van het geven ontvang de glimlach van de dank wees het verschil in iemands leven laat de vooroordelen blank geef barmhartigheid gezicht bied een mens in nood een arm laten we allen daar aan denken dan is december lekker warm (Reiziger)

Twitter mee

ANBO
PCOB
UNIE KBO
FNV senioren