• Seniorenplatformapeldoorn Home

  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen
  • Seniorenplatformapeldoorn Zorg
  • Multicultureel
  • Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Ns
  • Openbaarvervoer Kleinkind
  • Professor
  • Seniorenplatformapeldoorn Mobiliteit
SEN Financien
SEN Mobiliteit
SEN Wonen
SEN Zorgenwelzijn

Seniorenplatform Apeldoorn

Het Seniorenplatform Apeldoorn bewaakt de belangen van alle senioren in Apeldoorn, onderhoudt contacten en gaat contacten aan met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnswerk en de gemeente. Op onze website vindt u informatie over bijvoorbeeld de regiotaxi, belastingaangifte, huishoudelijke hulp en zorgwoningen

Het Seniorenplatform geeft haar visie bij instellingen en instanties en spreekt zich uit over het ouderenbeleid bij het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Meldingen en klachten van u over knelpunten en problemen in de uitvoering kaarten we aan bij de uitvoerende instanties.

Belangrijke aandachtsgebieden zijn wonen, zorg en welzijn, financiën en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen.
Binnen het Seniorenplatform zijn vrijwilligers actief als hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA).

Het Seniorenplatform informeert over actuele onderwerpen.
Door uitgave van een Wegwijzer en door informatiebijeenkomsten over actuele onderwerpen, zoals Actief zijn en Actief kunnen blijven.

Het Seniorenplatform organiseert de Dag voor Senioren op de eerste ZATERDAG van oktober; in kader van de Dag van de Ouderen, in Nederland gevierd op de eerste vrijdag in oktober.

Themazondag Bronbeek: ‘Onderwijs in Nederland en Indonesië’

Voor het volledige programma klik hier

Vroeger gingen Nederlands-Indische kinderen en vorstenzonen naar Holland voor vervolgonderwijs. Naar o.a. Leiden, Delft, Breda (Koninklijke Militaire Academie), Deventer (Tropische Landbouwschool), Wageningen (Landbouw Hogeschool). Nu studeren Nederlanders via Nuffic in Indonesië. Of via Darmasiswa in Indonesië de Indonesische taal, cultuur, muziek of ambacht. Conrad van Deventer en Elisabeth Maas hebben zich in Nederlands-Indië ingezet voor onderwijsverbetering.

lees meer

Kennismakingsaanbod proeflessen Breed Motorisch Opleiden volgens het Athletic Skills Model in de in de ASM-hal

Aan alle sportverenigingen in Apeldoorn,

Met deze nieuwsbrief willen wij het ASM-BMO model passend bij uw vereniging onder de aandacht brengen. Deze proeflessen worden gratis aangeboden vanuit een subsidie regeling van het Apeldoorns Sport en Beweegakkoord.

lees meer

FNV Magazine

Lees het FNV Magazine. U begint op de voorpagina. Voor de volgende pagina’s en het voorwoord kunt u op de pagina’s doorklikken.

lees meer

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Apeldoorn in de schijnwerpers met het Royal Light Festival. Woensdag 15 t/m zondag 19 maart 2023 Gratis langs zeven lichtkunstwerken van Paleis Het Loo naar de binnenstad. Daarnaast diverse events. Thema ‘ Koninklijk ’. Initiatief en Partners zie gigant.nl/nieuws/lichtin…

Twitter mee

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Apeldoornse theaterliefhebbers hebben samen met Orpheus een mooi programma samengesteld voor senioren. Een gezellige middag is het belangrijkste. Mede dankzij Fonds voor Cultuurparticipatie en VSB fonds orpheus.nl/voorstellingen… Zondagsmiddags: 9 maart, 2 april, 21 mei; 15:00 uur

Twitter mee

ANBO
PCOB
UNIE KBO
FNV senioren