Verslag van een feestelijke PCOB middag voor de Apeldoornse leden

Van redactie PCOB Apeldoorn (verkort)

Donderdag 16 september was het dan eindelijk zo ver. Een bijeenkomst was weer mogelijk. Het was bijzonder feestelijk, want we vierden, dat onze PCOB in Apeldoorn 40 jaar bestaat.

Onze opdracht “Omzien naar elkaar” hoorde we in een Bijbeltekst en lied. Voor onze overleden leden staken we een kaarsje aan om hen te gedenken. Een gevarieerd programma met een terugblik van André de Boer, een voorganger van mij (JokeKusters – tk) wat betreft het voorzitterschap.

Een korte ledenvergadering met het jaarverslag van 2020. Begin maart van dat jaar hebben we nog net een ledenvergadering kunnen houden, maar toen kwam alles stil te liggen vanwege de corona. En toch, als we dat mooie jaarverslag lezen – alle hulde aan Judith die het heeft gemaakt – is er activiteit geweest. En we hadden natuurlijk de Nieuwsbrief om contact met onze leden te houden. Een dikke pluim voor Jan Keuzenkamp, iedere maand weer een mooie Nieuwsbrief.

Voor de rondvraag, was al een mail van Kees Walter binnengekomen met de vraag: ‘Hoe gaat het landelijk en plaatselijk met de ledenwerving?’ Er zijn plannen voor een landelijke actie. We spreken af om reclame te maken en ons best te doen een nieuw lid te werven.

Bij deze middag waren ook leden van het SPA-bestuur, en het KBO-bestuur aanwezig. De samenwerking is prima.

Het financieel verslag werd goedgekeurd. Met dank aan Eline voor het goede verslag en het beheer over onze centen. Alles is prima in orde bevonden, dus ga zo door. We zijn vreselijk blij met de twee jonge dames ( Judith en Eline – tk). Wat een energie!

 


 

 

Na de pauze kwam het koor Rock Oud Loud optreden.

Dat ‘Oud’ betekent dat de leden van het koor ook bij de ouderen horen, dus dat paste mooi bij deze middag.
Het koor zingt popmuziek uit de jaren zestig. Toen waren we allemaal nog jong.

Yko Hoekstra is de dirigent. Hij kan geweldig piano spelen, dus Yko achter de vleugel en de koorleden zingen.

Het was top!

 

 


 

Het was fantastisch deze middag: het koor, de ontmoeting, de hapjes, de bonbons, de broodjes en de soep en niet te vergeten het ijs toe.

Heel veel dank aan alle hulptroepen, die dit mogelijk hebben gemaakt. Alles was prima voor elkaar, wat een geweldig team.

We kunnen terug kijken op een heel geslaagde middag, waarop we ons 40 jarig bestaan vierden en nu moeten we een poosje wachten. Halen we de 50 Jaar?

Joke Kusters.