Tweede Bijeenkomst: “Dementievriendelijk Apeldoorn Zuid”

Op 9 mei jl. kwamen deelnemers in de Hofstad bijeen, op de tweede door PCOB Apeldoorn georganiseerde bijeenkomst over een dementievriendelijke wijk. Het organiserend team doet verslag: De vorige bijeenkomst was op 21 februari, toen is uitleg gegeven over dementie en over wat een dementievriendelijke wijk is. De 40 deelnemers hebben daar samen 12 actiepunten bedacht voor Apeldoorn Zuid.

De deelnemers van 9 mei (voor een deel dezelfde als 21 februari) bedenken in vier groepen wat zij daarvan de belangrijkste vinden, en daar kiezen ze samen een top drie uit. Er mogen ook nieuwe onderwerpen bij komen.  Aan het eind van de bijeenkomst hebben we voor alle drie een eerste plan van aanpak gemaakt, waar we mee verder kunnen.

Er is een top drie gekozen, en elke groep had nog een extra idee erbij.

1. Vervoer

De wijkraad Zuid is er mee bezig om iets als Mobuur in de wijk te krijgen, dat zou heel zinvol zijn. Dus een plan van hieruit zou dubbelop zijn.
Joke Kusters (PCOB) en Elise Roelofs van Spectrum www.spectrumelan.nl hebben contact met de wijkraad en gaan na hoe het er voor staat.

2. Informatievoorziening over dementie en over het Geheugensteunpunt

Verwijzers moeten goed op de hoogte zijn van wat er is, en ook bijvoorbeeld de sociaal betrokken vrijwilligers.

Plan voor komend jaar:

– Een symposium voor verwijzers, vooral huisartsen.
Het Geheugensteunpunt heeft dit al gepland en gaat het uitvoeren.

Er wordt accreditatie geregeld, zodat m.n. mensen uit de medische hoek gemakkelijker gaan deelnemen.

– Voorlichting aan andere verwijzers (vrijwilligers die huisbezoek doen met informatiefunctie) zoals van Stimenz en Zuid Doet Samen. Dit moet nog georganiseerd worden.
Het netwerk Dementie en Stimenz gaan hier aan werken.

3. Samenwerking

In de organisaties en in de samenleving worden signalen opgevangen, mensen met dementie worden er gezien. Dan moet er goede doorverwijzing plaatsvinden naar de organisatie die het probleem aan kan pakken, dit gebeurt nog onvoldoende. Het doel is dat er een goede ‘routing’ is en men elkaar weet te vinden.

Plan voor komend jaar:

– tegen het einde van het jaar een eerste bijeenkomst rond de sociale kaart van Zuid;

– het Netwerk Dementie wil graag afspraken maken over efficiëntere lijnen.

4. De speldjes van Stichting 2109

Stichting 2109 komt op voor (h)erkenning van dementie. De stichting wil wereldwijd mensen met dementie (h)erkenning geven. Om dit te realiseren is een speldje met een uniek en tevens gepatenteerd beeldmerk ontworpen.
Ieder speldje is voorzien van een unieke (persoonlijke) code die aan de achterzijde is gegraveerd en gekoppeld is aan het noodnummer dat op de voorkant staat. Op het moment dat de drager van het speldje verdwaald is kan er hulp worden ingeschakeld door het noodnummer te bellen. De unieke code aan de achterzijde van het speldje zorgt ervoor dat er direct geschakeld kan worden met de juiste contactpersonen.

Het (h)erkenbaar maken van mensen met dementie door middel van het dragen van het speldje van Stichting 2109. Op dit speldje staat het beeldmerk van de …)

Het Geheugensteunpunt verwijst hier naar.

  • Een telefoonkring: het Rode Kruis heeft dit al. Voor mensen met dementie zou het dan gaan om de mantelzorgers.
  • Aansluiten bij buurtpreventie: je kunt iemand met dementie misschien in de gaten houden via een buurt-WhatsApp? Bezwaar is de privacy.
  • Er zijn niet genoeg bankjes in de wijk! Joke en Elise leggen dit aan de wijkraad voor.

Genoeg om mee aan de slag te gaan! Hartelijk dank voor uw inbreng!