Positieve gezondheid

In het KBO-PCOB magazine van oktober stond het artikel over Positieve gezondheid.

Het bestuur van afdeling PCOB Apeldoorn vond het een dermate interessant artikel dat zij besloten een middag over dit onderwerp te organiseren.

Hieronder vindt u informatie over wat u die middag kunt verwachten.

U kunt u opgeven bij mevr. Joke Kusters, tel 055-5331180 of via de e-mail, j.kusters3@upcmail.nl.
Er geldt een maximum aantal deelnemers van 40 dus wie het eerst komt………

Hebt u het artikel niet gelezen? Hoe dan ook, beslist een aanrader.
GRIP op gezondheid met het zgn. SPINNENWEB op tafel

PCOB APELDOORN organiseert op donderdag 20 januari 2022 de themabijeenkomst ‘Positieve Gezondheid’ in:

De Hofstad, Hofveld 52 te Apeldoorn.
De aanvang is om 14.30 en vanaf 14.00 staat de koffie/thee klaar.
Opgave bij Joke Kusters, 055- 5331180.

Zie verder de activiteitenagenda donderdag 20 januari 2022


Die middag zijn te gast Corrie Boom, Anne-Marie Oostenrijk en Joke de Conisch, ambassadeurs positieve gezondheid. Zij gaan ons meenemen in een concept van gezondheid, dat door Machteld Huber onderzoekster en voormalig huisarts is geïntroduceerd.

Dit werd al snel aangeduid als ‘Positieve Gezondheid’.

Positieve gezondheid is een begrip in de huidige gezondheidszorg waar het niet gaat over wat men niet meer kan, maar juist wat men nog wel kan. Ga niet bij de pakken neerzitten maar haal plezier en voldoening uit de dingen die je nog wel kunt, zodat het leven zinvol blijft.

Positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies, nl. je lichaamsfuncties, gevoel en gedachten, zinvol leven, kwaliteit van leven, meedoen en het dagelijks functioneren.

Na een inleiding en filmpje over deze 6 dimensies gaan we in kleine groepjes aandachtspunten verkennen en bespreken hoe we deze voor onszelf zouden kunnen verbeteren.

Wij ontmoeten u graag op 20 januari 2022.

Namens het bestuur PCOB afdeling Apeldoorn,

J. Groot.