“Oud Geleerd, Jong Gedaan” in De Maten Apeldoorn (OGJG Apeldoorn)

U denkt nu wellicht, he dit klopt niet, het is net andersom! In dit geval beschrijft het echter precies waar wij u voor uitnodigen. Een reeks van vier colleges van een uur, over een uitdagend onderwerp binnen hetzelfde thema, in vier achtereenvolgende weken, gegeven door enthousiaste en deskundige studenten (HBO en universitair).

De colleges zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is, ongeacht de leeftijd. In de praktijk richten we ons wel voornamelijk op de doelgroep 60+

De colleges zijn laagdrempelig en algemeen toegankelijk, maar tegelijkertijd uitdagend van inhoud. Tijdens het college bestaat de mogelijkheid mee te discussiëren en vragen te stellen. Ook na het college is er ruimte om met elkaar nog even door te praten of nog met de student-docent in discussie te gaan. De colleges voor het seizoen 2020/2021 beginnen op dinsdag 6 oktober. Het thema van deze reeks is: “Strafrecht in Nederland”


De onderwerpen zijn :

College 1  – 06 oktober 2020 
Inleiding; Bronnen voor strafrecht

College 2  – 13 oktober 2020
Welke rechten heeft de verdachte?

College 3  – 20 oktober 2020
Hoe hoog zijn de straffen in Nederland en hoe verhoudt zich dat tot andere landen?

College 4  – 27 oktober 2020
Is levenslang echt levenslang?

Bekijk hier de flyer van deze collegereeks


Het is inmiddels door de praktijk bewezen en ook door wetenschappelijk onderzoek aangetoond, dat het voor een gezonde geest en een goed wel bevinden ongelooflijk belangrijk is actief te blijven. Daarom nodigen wij u graag uit aan deze colleges deel te nemen
Maar wie zijn ”wij”? Wij zijn de werkgroep OGJD Apeldoorn, die zich heeft verbonden aan de landelijke stichting “Oud Geleerd Jong Gedaan” Deze Stichting organiseert sinds 2014 collegereeksen voor senioren door enthousiaste studenten. Als werkgroep organiseren we sinds oktober 2019 ook collegereeksen in Apeldoorn. Wij huren hiervoor ruimte in De Drie Ranken en de leden van de werkgroep zijn toevalligerwijs verbonden aan De Drie Ranken maar Oud Geleerd Jong Gedaan is nadrukkelijk geen kerkelijke activiteit

In principe gaat het steeds om drie college reeksen van ieder vier colleges in een seizoen. De eerste reeks is in oktober, de tweede in februari en de derde in april. In seizoen 2019-2020 konden we door de corona uitbraak, helaas maar twee reeksen houden. Deze werden door de deelnemers (op grond van 10 evaluatiepunten) hoog gewaardeerd met een 8,7 voor de eerste reeks (biotechnologie) en 8,3 voor de tweede reeks (ICT) Per reeks hadden zich bijna het maximale aantal deelnemers van 40 aangemeld.

In seizoen 2020-2021 bieden we opnieuw drie college reeksen aan. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet en zullen u graag ontmoeten.

Praktische informatie

  • Plaats: De Drie Ranken Eglantierlaan 202 in de Maten Apeldoorn
  • Data: collegereeks oktober 6, 13, 20, 27 oktober 2020. Onderwerp “Strafrecht in Nederland”
  • Data: collegereeks februari 2, 9, 16, en 23 februari 2021 Onderwerp ( in voorbereiding)
  • Data: collegereeks april 6, 13, 20 en 27 april 2021 Onderwerp (in voorbereiding)
  • Tijd: inloop 15.00 uur. College 15.30-16.30 nagesprek 16.30-17.00
  • Kosten: € 20,00 per reeks dus 4 colleges inclusief per college gratis 1 koffie/thee. Tegen betaling is na het college ook koffie, thee of frisdrank verkrijgbaar
  • Opgave: U geeft zich op voor de hele reeks van 4 colleges via een mail aan oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl met vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en geboorte datum. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Dhr. A van Dillen tel 06 49306648 Uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van uw betaling.
  • Betaling: U betaald € 20,00 op rekeningnummer: NL 67 INGB 0008503483 t.n.v. Stichting Huis van Ontmoeting te Apeldoorn. Onder vermelding van de betreffende reeks.
  • Informatie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met; Gert Nijmeijer mob. 0653783808
  • Corona: De colleges worden georganiseerd met inachtneming van de door het RIVM voorgeschreven en door De 3 Ranken inmiddels in praktijk gebrachte preventie maatregelen. Zo zal door gebruik te maken van de kerkzaak ook de 1,5 meter-afstand gehandhaafd worden. Verder volgen wij de richtlijnen van dan De3 Ranken waarmee inmiddels ruime ervaring mee is opgedaan. Te zijner tijd ontvangt iedere deelnemer voor aanvang een nog een uitgebreide door De Drie Ranken opgestelde instructie