Oud Geleerd, Jong Gedaan – Collegereeks Februari 2022

In de Drie Ranken: THEMA: De aarde uit balans; klimaatverandering
Op 3, 10, 17 en 24 februari 2022 van 15.30 u. tot 16.30 u. Inloop vanaf 15.00 u.

Locatie:
De Drie Ranken, Eglantierlaan 202, Apeldoorn

Student/docent:
Daan van Herpen


Het eerste college op 3 februari 2022 – De aarde uit balans
Het eerste college draagt de titel ‘De Aarde uit balans’ en deelt inzichten uit de klimaatwetenschappen die zullen helpen om de huidige klimaatverandering te duiden. Het gaat hier om vragen als: Merken we in Nederland al iets van klimaatverandering? Hoe uniek is zo’n veranderend klimaat nu eigenlijk? Wat is het broeikaseffect en wat heeft CO2 daarmee van doen? Is de mens verantwoordelijk voor deze veranderingen?

Het tweede college op 10 februari 2022 – Het klimaatdebat
Het tweede college heet ‘Het Klimaatdebat’ en zal gaan over de rol die klimaatverandering inneemt in het maatschappelijk debat. Wie staan er op de bres voor het klimaat? Wie moet het voortouw nemen in het verduurzamen van onze samenleving? Is het eerlijk te praten over een klimaatschuld? En wie schuiven er in Nederland aan bij de klimaattafel en drukken zo hun stempel op ons klimaatbeleid?

Het derde college op 17 februari 2022 – De klimaatzaak
Het derde college, ‘De Klimaatzaak’, zal gaan over het wettelijk kader waarbinnen ons klimaatbeleid wordt vormgegeven. Het gaat hier om de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs, de Nederlandse invulling van die afspraken, en de vraag of er wel genoeg wordt gedaan? Hierbij zullen ook de klimaatrechtzaken van Urgenda (richting de overheid) en Milieudefensie richting Shell) ter sprake komen.

Het vierde college op 24 februari 2022 – De klimaattransitie
Het afsluitende college, getiteld ‘De Klimaattransitie’, zal ingaan op de groene mentaliteit die nodig is om onze maatschappij te verduurzamen. Aanwezigen worden uitgenodigd om mee te denken over een andere inrichting van onze economie en politieke besluitvorming. Eentje waarbij natuur en de belangen van toekomstige generaties beter worden gewaarborgd.

Opgave voor de college-reeks via de mail

  • Stuur een mail naar oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl, met vermelding van naam, adres, telefoon-
    nummer en geboortedatum
  • Een betaling van € 20 op rekeningnummer NL67 INGB 0008 5034 83 t.n.v. Stichting Huis van Ontmoeting o.v.v. OGJG
  • De aarde uit balans. € 20 is voor het geheel van de 4 colleges. Uw betaling graag voor de start van het eerste college.
  • Bij over-intekening krijgen senioren (60+) voorrang boven niet-senioren.

Informatie