Oud Geleerd, Jong Gedaan – Collegereeks April 2022

In de Drie Ranken: THEMA: ‘Hoe was het leven 100 jaar geleden’
Op 7, 14, 21 en 28 april 2022 van 15.30 u. tot 16.30 u. Inloop vanaf 15.00 u.

Locatie:
De Drie Ranken, Eglantierlaan 202, Apeldoorn

Student/docent:
Noah Terpstra


Het eerste college op 7 april 2022 – Politieke geschiedenis
Hierin blikken we terug op de politieke situatie van de jaren twintig. Wie waren de grote namen? Welke partijen waren er groot en weten de mensen ook in welke partijen ze nu zijn opgegaan? Ook kijken we internationaal naar de verhoudingen. (Dit sluit ook aan op het tweede college). We kijken tot slot naar de rol die een politicus had in de tijd van de jeugd van de bezoekers van het college. Was een burgemeester of wethouder een bekend gezicht in het dorp of de stad? En hoe is dat nu? Wat hebben de bezoekers van het college voor tips aan mij als jonge student Bestuurskunde?

Het tweede college op 14 april 2022 – Geografische verschillen en Koningshuis
We gaan kijken naar ons Koningshuis in de jaren ’20. Hebben de bezoekers van het college nog herinneringen aan de tijd van Wilhelmina als jonge vorstin? Of misschien wel vanuit de tijd dat ze vaak op Paleis het Loo verbleef? Ook worden in het college een aantal goed bewaarde geheimen over het leven van de Oranjes op het Loo verklapt. We gaan kijken naar de tradities met het Koningshuis, zoals Koninginnedag, én we kijken naar een paar oude munten waar de oude vorstinnen op staan. In het tweede deel van het college kijken we aan de hand van kaarten hoe de wereld er toen bij lag. Er zijn nogal wat landsgrenzen verschoven de afgelopen honderd jaar. We kijken ook naar de rol van migratie zoals die honderd jaar geleden speelde. Toen waren Suriname en Nederlands-Indië koloniën van Nederland. Zijn er mensen die hier vandaan komen, hebben ze verhalen hierover? Hebben de gasten bij het college ook herinneringen aan de eerste grootschalige migratiestromen uit Zuid-Europa? We besteden ook aandacht aan de bouw van Flevoland en de Afsluitdijk. Ook hierbij wordt een aantal oude munten getoond, met daarbij de vraag aan de deelnemers van het college om te raden uit welke landen de munten komen.

Het derde college op 21 april 2022 – Cultuur en interesses in de jaren ‘20’
Cultuur is een breed begrip. We kijken hierom naar veel culturele ontwikkelingen die zijn begonnen in of rond de jaren ’20. Hoe verliep de ontwikkeling van vrouwenemancipatie in die periode? Hoe zijn Dada/Surrealisme en De Stijl van Gerrit Rietveld ontstaan? In wat voor type huizen groeiden de bezoekers op? Ook besteden we aandacht aan de eerste bioscopen met ‘stomme films’, de oprichting van Disney, verzuilde media en een aantal nieuwe producten die vanaf de jaren ’20 in gebruik werden genomen, zoals een hoortoestel, een broodrooster en een motorfiets. In dit college is ook ruimte voor de deelnemers om zelf iets mee te nemen of te vertellen over de cultuur waarin zij opgroeiden, of het meenemen van spullen die zij misschien al vanuit hun jeugd hebben bewaard en die toen al antiek waren. Wat deed men bijvoorbeeld voor werk, gingen de bezoekers lang naar school, welke apparatuur werd er thuis veel gebruikt?

Het vierde college op 28 april 2022 – Wat was er in het nieuws in de jaren ‘20’
Wat zijn krantenkoppen uit de jaren ’20? Welke ontwikkelingen of nieuwsberichten uit die tijd zijn er blijven hangen? We kijken naar een aantal nieuwsberichten en opvallende dingen die het tijdsbeeld kunnen schetsen. Voorbeelden zijn: Het onderzoeken van de mogelijkheid tot Daltononderwijs, de Zuiderzeewerken en de bouw van de Afsluitdijk, de Emaille-industrie wordt een trend, de eerste trolleybussen rijden in Nederland, de opvolging van Lenin in de Sovjet-Unie, de Beurskrach in de VS, de Vlootwet en de eerste olympische spelen die op de radio te volgen zijn.

Hierna besteden we aandacht aan het nu. Na vier colleges waarin we keken naar de geschiedenis, is het ook goed om vooruit te kijken. Wat zijn volgens de bezoekers belangrijke thema’s waar de huidige jonge generatie meer aandacht aan moet besteden? Welke normen en waarden zijn aan het verdwijnen en welke tips hebben de bezoekers voor mijn generatie?

Opgave voor de college-reeks via de mail

  • Stuur een mail naar oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl, met vermelding van naam, adres, telefoon-
    nummer en geboortedatum
  • Een betaling van € 25 op rekeningnummer NL67 INGB 0008 5034 83 t.n.v. Stichting Huis van Ontmoeting o.v.v. OGJG april 2022
  • € 25 is voor het geheel van de 4 colleges. Uw betaling graag voor de start van het eerste college.
  • Bij over-intekening krijgen senioren (60+) voorrang boven niet-senioren.

Informatie