Nieuwjaarsreceptie 2019

Seniorenplatform Apeldoorn (SPA) start het nieuwe jaar 2019 met een Nieuwjaarsreceptie waarop onze deelnemende vrijwilligers en bekende relaties elkaar kunnen ontmoeten. Ze zijn uitgenodigd op woensdag 9 januari 2019 in Het Oude Kantongerecht van 15:00 tot 17:00 uur.

Meer of minder betrokken relaties en geïnteresseerden met aansluitende aanpak en doelen mogen niet ontbreken om de mensen van SPA bij deze gelegenheid te kunnen ontmoeten. Daarom nodigen we belangstellenden uit de kringen om ons heen uit, om elkaar op informele wijze te ontmoeten en een nieuwjaarsgroet te brengen.

Uitgenodigd zijn vertegenwoordigers van de samenwerkende ouderenbonden, vrijwilligerscentrale De Kap, Stimenz, WMO-raad, VWI-raad, fracties gemeenteraad, college, technische ondersteuning, zorgbelangenvertegenwoordigers, wijk-, buurt- en dorps-raden, enzovoort.

Met de beste wensen voor het nieuwe jaar,
namens het bestuur van Seniorenplatform Apeldoorn,
Ed Edelenbos, voorzitter en
Tinus Klooster, secretaris

De foto’s van de Nieuwjaarsreceptie kunt u online bekijken.