Diplomering verpleegkundigen palliatieve zorg

Op maandag 24 september 2018 kregen achttien verpleegkundigen in het Vierhuis bij ‘s Heeren Loo het diploma van de Saxion post-hbo-opleiding Verpleegkundige Palliatieve Zorg uitgereikt en kregen drie verpleegkundigen een certificaat.

Zorgpad

Oost- Veluwe is een regio waar veel energie zit ten aanzien van palliatieve zorg. Er zijn actieve en gedreven huisartsen, medisch specialisten en verpleegkundigen die samen de palliatieve zorg naar een hoger plan willen brengen. Vanaf 2015 is er met elkaar gewerkt aan een zorgpad palliatieve zorg, waarin beschreven staat wat zorgverleners in deze regio belangrijk vinden. Toen eind 2017 het landelijk kwaliteitskader palliatieve zorg uitkwam bleek dit zorgpad op alle punten te voldoen aan wat daarin staat.

Thuis

Tijdens de ontwikkeling van het zorgpad ontstond de behoefte om post-hbo-opgeleide verpleegkundigen een rol te geven in het vroegtijdig bespreken en ondersteunen van wensen en behoeften van mensen die ongeneeslijk ziek zijn (en hun naasten). Dit kan ook als er nog geen lichamelijke zorg nodig is. Zo’n verpleegkundige bezoekt de patiënt thuis en biedt persoonlijke ondersteuning opbasis van vragen en wensen die met de levenssituatie te maken hebben. Indien nodig verwijst hij of zij de weg naar aanvullende zorg of hulpverlening. De verpleegkundige heeft nauw contact met huisarts.

Complementair

Ook na de opleiding blijven deze verpleegkundigen contact met elkaar houden. O.a. door jaarlijkse studiedagen. De gediplomeerden kregen een aromabox cadeau, gesponsord door Roparun. Hiermee kunnen ze complementaire zorg bieden; dit is zorg die bijdraagt aan het welbevinden van patiënten.  De afgestudeerden gaven het boek Tommie in de zorg aan hun leidinggevenden, als dank voor de mogelijkheid voor deze opleiding en de rol die zij mogen vervullen.