Bespreking Zienswijze (nieuwe) OV-concessie IJssel-Vecht

Wethouder Willems antwoordt dat de fracties de zienswijze kunnen aanvullen en daarnaast hun staten-fracties kunnen bewegen om er aandacht aan te besteden. De bedoeling is om in te zetten op verschillende modellen van openbaar vervoer, vervoer as a service (tk – als dienst aangeboden, niet als vaste regelmaat).

Daar hoort ook vraagafhankelijk vervoer bij. Vraagafhankelijk vervoer heeft de wethouder onder de aandacht gebracht van de gedeputeerde, met de vraag om het jaar waarover GL sprak te overbruggen.

(Pagina 3 Conceptverslag)

Verslag van: Gemeenteraad Apeldoorn
Politieke markt -Datum: 22 april 2021 19:00 – 20:30 uur Online via MS Teams 1
Doel van de bijeenkomst is de zienswijze voor de nieuwe OV-concessie IJssel-Vecht te bespreken.

Conceptverslag_Zienswijze_OV-concessie.pdf (parlaeus.nl)

Voor meer actieve links, klik aan
https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/agenda/action=punt/id=29444