• Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen

Advies en ondersteuning

De individuele dienstverlening aan senioren wordt vooral vervuld door de vrijwillige ouderenadviseurs en hulpen bij belastingaangiften (VOA’s en HUBA’s). Deze goed opgeleide vrijwilligers vielen tot juni 2015 onder de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke afdelingsbesturen van de ouderenorganisaties. Op 1 juni 2015 is besloten om de coördinatie van deze dienstverlening onder te brengen in de organisatie van Stichting Seniorenplatform Apeldoorn.

Taken van de VOA’s

  • vragen verhelderen
  • hulpvraag signaleren, inventariseren en registreren
  • voorlichting, informatie en advies geven
  • individuele ondersteuning bieden aan hulpvragers
  • doorverwijzen

Taken van de HUBA’s

  • hulp bieden bij het invullen van belastingaangifte
  • signaleren van andere hulpvragen en zo nodig doorverwijzen

De VOA’s en HUBA’s worden geworven door de plaatselijke ouderenorganisaties en vervolgens opgeleid en ondersteund door landelijk erkende opleidingen.

Contactgegevens Coördinator Vrijwillige Ouderen Adviseurs

Wilt u hulp van een vrijwillige ouderenadviseur, stuur dan een e-mail naar Theo Hoogeveen – t.hoogeveen3@upcmail.nl: met daarin uw naam, adres en telefoonnummer. U ontvangt een telefoontje om nader af te spreken. U kunt ook bellen naar 06 49 19 66 18.

Contactgegevens Coördinator Hulpen bij Belastingaangifte

U kunt u aanmelden bij mevrouw Reintje van der Wal-Norde, de coördinator van de HUBA’s door te bellen naar 055 366 22 58 of te e-mailen naar walnorde@outlook.com