7 oktober Samenspraak avond In Week tegen Eenzaamheid

In het teken van de Landelijke Week tegen Eenzaamheid organiseert het Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe op 7 oktober van 19.30 – 21.00 uur een interactieve avond bij Wilde Pieters om mensen dichter bij elkaar te brengen. Geestelijk verzorgers Christine van Dijk en Egbertina Tessemaker zijn gesprekleider.

Zij gaan na een inleiding waarin luisteren centraal staat, ieder met een groep deelnemers een aantal vragen bespreken en sluiten daarna in gezamenlijkheid af. Iedereen die eenzaam is, of belangstellend is naar wat het Centrum voor Levensvragen kan bieden, is welkom.

 


 

Datum
Donderdag 7 oktober

Thema
Eenzaamheid en zingeving

Locatie
Wilde Pieters, 2e etage, Hoofdstraat 175, 7311 AZ Apeldoorn

Tijd
Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur
Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee klaar en bent u van harte welkom

Aanmelden
Aanmelden voor deze avond kan via een mail naar info@levensvragenoostveluwe.nl.
Er is plaats voor 16 deelnemers. Bij veel belangstelling wordt een extra avond ingepland.

 


Week tegen Eenzaamheid
Van 30 september tot en met 7 oktober is het Week tegen Eenzaamheid. Door het hele land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid. In veel plaatsen zijn er speciale activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren van een activiteit. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen.

Eenzaamheid
Meer dan een miljoen mensen in Nederland voelen zich erg eenzaam. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder mee kunnen doen in de samenleving en het gevoel van het tekortschieten van welzijn of geluk. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij deze gevolgen het gevoel van eenzaamheid versterken. Een goede reden om op tijd te handelen!

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid
De Week tegen Eenzaamheid 2021 wordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Meer dan 250 gemeenten en 160 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken.
Kijk wat jij kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl.

 


Meer nieuws of informatie via www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe of Berdine Koekoek
E-mail: b.koekoek@gelre.nl, tel: 06-36581651