• Seniorenplatformapeldoorn Home

  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen
  • Seniorenplatformapeldoorn Zorg
  • Multicultureel
  • Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Ns
  • Openbaarvervoer Kleinkind
  • Professor
  • Seniorenplatformapeldoorn Mobiliteit
SEN Financien
SEN Mobiliteit
SEN Wonen
SEN Zorgenwelzijn

Seniorenplatform Apeldoorn

Het Seniorenplatform Apeldoorn bewaakt de belangen van alle senioren in Apeldoorn. Het platform onderhoudt contacten met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, welzijnswerk en de gemeente. Op het Seniorenplatform vindt u informatie over bijvoorbeeld de Regiotaxi, belastingaangifte, huishoudelijke hulp en zorgwoningen

Het Seniorenplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het ouderenbeleid. Belangrijke aandachtgebieden zijn wonen, zorg en welzijn, financiën en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen. Daarnaast zijn binnen het Seniorenplatform vrijwilligers actief als ouderenadviseur (VOA) of hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA).

Het Seniorenplatform organiseert informatiemiddagen over actuele onderwerpen. Ook is het Seniorenplatform verantwoordelijk voor de organisatie van de Dag van de Ouderen (VN-dag).

Contactpersoon ouderen ‘We doen het met liefde’

Toeslagen, pensioenen, AOW: niet iedereen snapt hoe het werkt. Trudi en Gerard, twee Contactpersonen Ouderen, leggen alles geduldig aan FNV-leden uit. En nog een keer, als het moet. 

In het FNV magazine leest u het hele artikel.

lees meer

Betrokkenen overwegend positief over wijkverpleging

Zowel cliënten en mantelzorgers als zorgprofessionals zijn overwegend positief over de wijkverpleging. Wijkverpleegkundigen voeren zelf de indicatiestelling uit en cliënten en mantelzorgers zijn hier blij mee. Er kan op deze manier goed ingespeeld worden op de individuele behoefte van de cliënt. Het onderzoek bevestigt de soms hoge werkdruk, maar laat ook zien dat het vak ook veel eigen verantwoordelijkheid met zich meebrengt waardoor het werk aantrekkelijk blijft. Vanaf 1 januari 2015 valt de wijkverpleging onder de Zorgverzekeringswet en maakt het deel uit van de basisverzekering. Onderzoeksbureau NIVEL heeft in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau een evaluatieonderzoek uitgevoerd in 2016 en begin 2017 onder cliënten, mantelzorgers en professionals.

Op de website van de ANBO leest u het hele artikel.

lees meer

Maatschappelijke opvang

Heeft u geen huis of dreigt u dakloos te worden? Dan kunt u terecht bij de maatschappelijke opvang voor een tijdelijke verblijfplek. Deze opvang geeft ook zorg, begeleiding en praktische hulp aan u. Welke hulp krijgt u? Wat kost het en hoe meldt u zich aan?

Dat leest u in de Regelhulp.

 

lees meer

Seniorenplatform

SpA geeft 6 en 7 oktober feestelijke tint aan #DagvandeOuderen; SpA verrast #ouderen met een bloemetje; dat kunt U ook doen op 6 of 7oktober

Twitter mee

Seniorenplatform

SpA staat 20 sept 16-20 uur ook op #Proeverij#vrijwilligers #SpA#Apeldoorn zoekt vrijwilligers die naar eigen wens en vraag mee gaan doen.

Twitter mee

ANBO
PCOB
UNIE KBO
FNV senioren