• Seniorenplatformapeldoorn Home

  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen
  • Seniorenplatformapeldoorn Zorg
  • Multicultureel
  • Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Ns
  • Openbaarvervoer Kleinkind
  • Professor
  • Seniorenplatformapeldoorn Mobiliteit
SEN Financien
SEN Mobiliteit
SEN Wonen
SEN Zorgenwelzijn

Seniorenplatform Apeldoorn

Het Seniorenplatform Apeldoorn bewaakt de belangen van alle senioren in Apeldoorn. Het platform onderhoudt contacten met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, welzijnswerk en de gemeente. Op het Seniorenplatform vindt u informatie over bijvoorbeeld de Regiotaxi, belastingaangifte, huishoudelijke hulp en zorgwoningen

Het Seniorenplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het ouderenbeleid. Belangrijke aandachtgebieden zijn wonen, zorg en welzijn, financiën en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen. Daarnaast zijn binnen het Seniorenplatform vrijwilligers actief als ouderenadviseur (VOA) of hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA).

Het Seniorenplatform organiseert informatiemiddagen over actuele onderwerpen. Ook is het Seniorenplatform verantwoordelijk voor de organisatie van de Dag van de Ouderen (VN-dag).

Plan: crisisopvang voor ouderen in Casa Bonita sluit

Ouderen die acuut opgenomen moeten worden in een verpleeghuis, kunnen over enige tijd niet meer terecht in Casa Bonita. Zorggroep Apeldoorn gaat de betreffende afdeling in het verpleeghuis sluiten.

lees meer

Oudere patiënt betaalt tol pakketadvies

Het Pharmaceutisch Weekblad publiceerde recent een artikel over uitstroom van vitaminen, mineralen en paracetamol uit de basisverzekering. Van de miljoen Nederlanders die deze middelen slikken, maakt bijna 80% het eigen risico vol. Als deze middelen niet meer vergoed worden, verschuift € 47 miljoen aan kosten van de zorgverzekering naar de veelal oudere patiënt. Dit treft dan vooral ouderen die meer dan vijf medicijnen per dag slikken.

lees meer

Nog steeds onduidelijk: hoe regel ik mijn zorg?

Waar en hoe regel je zorg en ondersteuning? Dat is helaas voor veel ouderen – twee jaar na de decentralisaties – nog steeds onduidelijk. Ondanks dat ze goed weten wat ze nodig hebben. Dit blijkt uit de jaarlijkse Monitor van programma Zorg Verandert, waaraan KBO-PCOB meewerkte.

Aan de monitor namen ruim 900 mensen deel, onder wie leden van KBO-PCOB. Uit de monitor blijkt dat mantelzorgers van volwassenen met een zorgvraag inmiddels het beste de weg weten te vinden in de veranderende zorg. Ook kwam naar voren dat 65-plussers beter op de hoogte zijn van veranderingen in de eigen situatie dan mensen onder de 50 jaar.

lees meer

Seniorenplatform

Sesamacademie helpt Seniorenplatform op 9 maart met discussie over herstructurering van het platform.

Twitter mee

Seniorenplatform

Openbare vergadering van het Seniorenplatform Apeldoorn op 23 januari om 09.30 uur in het Stadhuis.

Twitter mee

ANBO
PCOB
UNIE KBO
FNV senioren