• Seniorenplatformapeldoorn Home

  • Seniorenplatformapeldoorn Wonen
  • Seniorenplatformapeldoorn Zorg
  • Multicultureel
  • Seniorenplatformapeldoorn Financien
  • Ns
  • Openbaarvervoer Kleinkind
  • Professor
  • Seniorenplatformapeldoorn Mobiliteit
SEN Financien
SEN Mobiliteit
SEN Wonen
SEN Zorgenwelzijn

Seniorenplatform Apeldoorn

Het Seniorenplatform Apeldoorn bewaakt de belangen van alle senioren in Apeldoorn. Het platform onderhoudt contacten met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, welzijnswerk en de gemeente. Op het Seniorenplatform vindt u informatie over bijvoorbeeld de Regiotaxi, belastingaangifte, huishoudelijke hulp en zorgwoningen

Het Seniorenplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het ouderenbeleid. Belangrijke aandachtgebieden zijn wonen, zorg en welzijn, financiën en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen. Daarnaast zijn binnen het Seniorenplatform vrijwilligers actief als ouderenadviseur (VOA) of hulp bij het invullen van de belastingaangifte (HUBA).

Het Seniorenplatform organiseert informatiemiddagen over actuele onderwerpen. Ook is het Seniorenplatform verantwoordelijk voor de organisatie van de Dag van de Ouderen (VN-dag).

Pak armoede werkloze ouderen aan

Het herstel van de economie gaat aan veel werkloze senioren voorbij. Wie zijn baan kwijtraakt op latere leeftijd, heeft grote kans in de bijstand te belanden. KBO-PCOB pleit daarom voor maatregelen door het nieuwe kabinet.

 Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa: “KBO-PCOB roept partijen op zich het lot van deze nieuwe armen aan te trekken. We willen handhaving van de inkomensaanvullingen voor oudere langdurig werklozen.”

lees meer

Inbreng KBO-PCOB vindt gehoor tijdens Kamerdebat over geneesmiddelen

Toegankelijke medicijnbeoordeling is van groot belang. De beoordeling van medicatie moet beter én moet meer gebeuren. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkende deze claim van KBO-PCOB tijdens het Kamerdebat over geneesmiddelen op donderdag 9 februari.

 Eerder deze week stuurde KBO-PCOB een brief aan de Tweede Kamer met het verzoek om deze standpunten in het debat in te brengen. Kamerleden van PvdA en SP gaven gehoor aan deze oproep.

lees meer

Kamerdebat verpleeghuiszorg: KBO-PCOB biedt verbetervoorstellen aan

KBO-PCOB is blij dat de gehele Tweede Kamer inmiddels het manifest Scherp op ouderenzorg heeft omarmd en dat het kabinet €100 miljoen voor extra medewerkers in de verpleeghuizen uittrekt. Maar wij zijn teleurgesteld over de uitwerking tot nu toe.

lees meer

Seniorenplatform

Openbare vergadering van het Seniorenplatform Apeldoorn op 23 januari om 09.30 uur in het Stadhuis.

Twitter mee

Seniorenplatform

Seniorenplatform

Ten Tije, bezoekers en deelnemers beurs ZinIn in Apeldoorn: BEDANKT; het was een geslaagde dag

Twitter mee

ANBO
PCOB
UNIE KBO
FNV senioren